dissabte, 16 d’abril de 2016

Consiliaris escoltes mallorquins (4): una relació, amb noms i llinatges

Relació de consiliaris escoltes mallorquins

Una ullada ràpida sobre l'Escoltisme i el Guiatge que es fa a Mallorca, des de l'any 1956 ençà, permet de veure-hi una organització ben marcada per la presència de l'Església diocesana. I no solament pel que fa al nom i llinatges dels agrupaments, majoritàriament amb denominacions del santoral catòlic. També pel que fa referència als locals on es duen a terme les activitats periòdiques (Joventut Antoniana, Congregació Mariana, Joventut Seràfica, convents i col·legis religiosos, locals parroquials, etc.). I, sobretot, pel que comporta un moviment d'Església, reconegut oficialment per les instàncies més altes de la jerarquia eclesiàstica.

A mode d'exemple, vet ací una relació que n'arrib a fer, de més d'un centenar de consiliaris escoltes mallorquins, després d'haver-m'hi dedicat uns dies a arreplegar-ne dades. He de reconèixer que, en algunes ocasions, poden resultar no del tot correctes, sobretot pel que fa a la determinació temporal exacta... Però vull creure i pensar que s'hi deuen acostar una mica; i, sobretot, que es poden anar millorant, a mesura que s'hi vagin afegint d'altres aportacions posteriors per part de gent que en tengui dades més fefaents:

- ÁLVAREZ I LARA, RAFAEL, bisbe. Castillo de Locubín (Jaén), 1902 – Cartoixa de Jerez 1996.
(Mallorca, 10-03-1965 – 13-04-1973).  Reconeix oficialment els nous estatuts del Moviment Scout Catòlic de Mallorca, en constituir-se el Moviment Escolta de Mallorca el 3 de maig de 1970.

- AMORÓS I TERRASSA, ANTONI, prevere. Capdepera, 1964.
(Artà, 2003) AE Bri de pauma.

- ARROM I COLL, SEBASTIÀ, prevere. Santa Eugènia, 1925.
(Palma, 1960) AE Sant Josep Obrer; parròquia de Sant Josep Obrer.

- BALAGUER I BARCELÓ, BERNAT, teatí.
(Palma, 1969).

- BARCELÓ I COMPANY, JOAN, prevere. Guardamar, 1946.
(Palma, 2005) AE Eladi Homs (fins al 2013). Parròquia de Sant Alonso Rodríguez.

- BARCELÓ I NADAL, BARTOMEU LLUÍS, prevere. Felanitx, 1946.
Consiliari escolta a Ciutadella, des del mes d'octubre de 1970 fins al juliol de 1974, als AE Sant Jordi (al·lots) i AE sa Nau (al·lotes), interparroquials. N'hi comparteix la tasca durant uns anys (1971-74) amb Gaspar Monserrat i Noguera.
A Palma, durant mig any, és consiliari escolta dels AE Jaume I i AE Verge de Lluc, a la parròquia de l'Encarnació (1982), quan se'n va Cecili Buele i Ramis.
A Sóller,  s'hi exerceix des del mes de juliol de 1982 fins al juliol de 1988 com a consiliari escolta de l'AE Capità Angelats, a la interparroquial de la Vall. Quan se'n va de missioner al Burundi, en continua la tasca Llorenç Lladó i Calafat (1986-96).

- BARCELÓ I NICOLAU, SEBASTIÀ, franciscà. Porreres, 1933.
(Palma, 1978) AE Llorenç Riber; convent de Sant Francesc, Joventut Seràfica.

- BAUÇÀ I BAUÇÀ, JOAN, prevere. Vilafranca de Bonany, 1944. 
Consiliari escolta de l'AE Reina Constança de Mallorca (Palma, 1968), amb seu a la parròquia de l'Immaculat Cor de Maria, mentre ho compagina amb la feina d'assessor religiós al col·legi Lluís Vives, de Ciutat, on acudeixen alumnes es que participen en la catequesi que s'hi organitza...

- BAUÇÀ I MAS, ANTONI, prevere. Deià, 1942
(Palma, 1968) AE Sant Josep Obrer; parròquia de Sant Josep Obrer.- AE Jaume I, AE Verge de Lluc; parròquia de l'Encarnació. Consiliari general del MEGM; bisbat de Mallorca.

- BONNÍN I AGUILÓ, FERRAN, prevere. Palma, 1930-2006.
(Binissalem, 1999) AE Pedra Viva; parròquia Nostra Senyora de Rubines; parròquia de Sant Jaume.

- BONNÍN I CORTÈS, CARMEL, prevere. Palma, 1942. 
Consiliari escolta de l'AE Sant Francesc de Paula, creat a la tardor de 1966, adscrit a la parròquia del mateix nom, a Palma. Es tracta d'un agrupament d'Al·lotes-Guies, amb Margalida Bennàssar com a cap.Durant  uns mesos, abans de partir cap al Perú el març de 1968, és proposat com a consiliari general del Moviment Escolta a Mallorca. N'accepta el càrrec, però la veritat és que quasi ni s'hi estrena...

- BUELE I RAMIS, CECILI, prevere. Palma, 1944.
(Palma, 1968) AE Verge de Lluc; parròquia de l'Encarnació. (1969) AE Ramon Llull; parròquia de Santa Catalina Thomàs. AE Nova Terra; parròquia de Crist Rei, al Vivero. AE Tardor; parròquia de Sant Francesc de Paula. (1970) Consiliari general del Guiatge de Mallorca; bisbat de Mallorca. 

- CAIMARI I ALOMAR, FRANCESC, prevere. Sa Pobla, 1929-2013.
(Palma, 1967) AE Sant Jordi; parròquia de Sant Jordi. (1968) AE Verge del Roser; parròquia del Roser, a Son Cladera.

- CALDENTEY I SANTANDREU, Llorenç, dominic.
Fundador del Moviment d'Escoltes, Al·lots-Guaites (Manacor, 30-09-1909). Fundador de l'agrupació juvenil «Els Exploradors», anomenats «Boys Scouts» (04-10-1914) .

- CAMPINS I BARCELÓ, PERE JOAN, bisbe. Palma, 1859-1915.
(Palma, 1913) Al·lots-Guaites / Exploradors Mallorquins.

- CANYELLES I BORRÀS, ANTONI,  prevere. Palma, 1965.
(Palma, 2006) Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca; bisbat de Mallorca.

- CAPÓ I JUAN, JOSEP, filipenc. Santa Maria del Camí, 1923-1996)
(Palma, 1957) Secció Scout Ramon Llull (la primera secció scout de Mallorca); convent de Sant Felip Neri; convent dels Caputxins.

- CAPÓ I LEAL, SEBASTIÀ, prevere. Palma, 1934-1974.
(Palma, 1969) AE Costa i Llobera; parròquia de Sant Alonso. (1972) AE Ramon Llull, AE Reina Constança; parròquia de Santa Catalina Thomàs.

- CERDÀ, FELIP, teatí.
(Pollença, 1978) AE Tomir.

- CIFRE I CERDÀ, MARTÍ, prevere. Pollença, 1930-2006.
(Pòrtol) AE Soca-Arrel.

- CORTÈS I FORTESA, SANTIAGO, prevere. Inca, 1948.
(Palma, 1974) AE Sant Josep Obrer; parròquia de Sant Josep Obrer.

- DOLÇ I MORRO, PERE, prevere. Inca, 1946.
(Palma, 1972) AE Costa i Llobera; parròquia de Sant Joan d'Àvila.

- ENCISO I VIANA, JESÚS, bisbe. Vitòria, 1906-Palma, 1964).
(Palma, 30-05-1955 – 21-09-1964).

- ESTELLA, JOSÉ MARÍA, carmelita.
(Palma, 1967) AE Mont Carmel; col·legi dels pares carmelites.

- ESTELRICH I COSTA, JOSEP, prevere. Sant Joan, 1922-2015.
(Palma, 1958) Consiliari dels Joves d'Acció Catòlica (Bisbat). Director de l'ODICE -Oficina Diocesana d'Informació i Coordinació d'Escoltisme-; bisbat de Mallorca.

- FERRRER I OLIVER, ANTONI, prevere. Sencelles, 1935-Palma, 1996.
(Palma, 1975) AE Migjorn; parròquia de la Resurrecció, a Cas Capiscol.

- FIOL I CIRER, MATEU, prevere. Palma, 1935.
(Palma, 1975) AE Nova Terra; parròquia de Crist Rei, al Vivero.

- FIOL I TORNILA, PERE, prevere . Inca, 1940.
Com a bon inquer i historiador, roman interessat a fer un estudi sobre la creació dels Exploradors Mallorquins a Inca, que sap ben cert que n'hi va haver. A Palma, entre els anys 1973-75, pren cura de l'AE Sant Josep Obrer, juntament amb Joan Parets i Serra, seguint les petjades de Bartomeu Mulet i Pons (1965), i de Jaume Terrassa i Salom (1966), a la parròquia de Sant Josep Obrer. Els valora com uns anys moguts, però gratificants, abans que se'n vagi a treballar al Perú.

- FITO I CANTÓ, JERONI, prevere. Artà, 1933-Palma, 1995)
(Palma, 1964) AE Joan XXIII; parròquia de Sant Sebastià.

- FONT I LLITERES, JOAN, prevere. Petra, 1928.

- GALMÉS  I GALMÉS, MATEU, prevere. Sant Llorenç, 1925-Manacor, 2005.
(Colònia de Sant Pere, 1963) Casa de Colònies.

- GARAU I GARAU, ANTONI, prevere. Llucmajor, 1948.
(Manacor, 1973) AE Mossèn Alcover; parròquia de Nostra Senyora dels Dolors.

- GARAU I MATAS, SIMÓ JORDI, prevere. Maria de la Salut, 1946.
(Palma, 1978) AE Costa i Llobera. AE Joanot Colom

- GARAU I TRIAS, JOSEP, prevere. Pòrtol, 1959. 
A Palma, és consiliari escolta, no com a prevere sinó de seminarista, a l'AE Ramon Llull i AE Reina Constança de Mallorca (1981-83), amb seu a la parròquia de Santa Catalina Thomàs. Després d'ell, algun altre seminarista també n'hi exerceix el mateix càrrec. Secularitzat.

- GAYÀ I ESTELRICH, JORDI, prevere. Sant Joan, 1948.
(Palma, 1977) AE Joanot Colom.

- GELABERT I MASCARÓ, GABRIEL, prevere. Manacor, 1940.
(Palma, 1970) AE Joana d'Arc; parròquia de la Soledat.

- GENOVART I FONT, JAUME, franciscà. Ariany, 1932-La Porciúncula, 2012.
(Palma, 1966) AE Sant Francesc; col·legi de Sant Francesc.

- GENOVART I MESTRE, GABRIEL, franciscà. Ariany, 1932.
(Palma, 1966) AE Ntra. Sra. dels Àngels; col·legi la Porciúncula, Sant Francesc.

- GENOVART I ORELL, ANDREU, prevere. Colònia de Sant Pere, 1943.
(Manacor, 1970) AE Verge de les Neus (guies); parròquia de Nostra Senyora dels Dolors.

- GÓMEZ I SERRA, ANTONI, prevere. Palma, 1951.
(Palma, 1988) AE Ramon Llull; parròquia de Santa Catalina Thomàs.

- GRIMALT I SUREDA, MATEU, prevere. Felanitx, .
(Sóller, 1969-70) AE Capità Angelats; parròquia de Sant Bartomeu.

- GUASP I NADAL, FELIP, prevere. Palma, 1940.
Consiliari escolta a dos Agrupaments: l'AE Capità Angelats, a la parròquia de Sant Bartomeu, Sóller, des de l'any 1964, fins que hi comença en Domingo Mateu (1967). I també a Palma, a l'AE Foners, a la parròquia de la Immaculada, a Son Sardina, des de l'any 1980 fins al 1986.

- HERNÁNDEZ I JOVER, JUAN, jesuïta 
President i fundador de l'Associació veïnal del Vivero-Rafal Nou, a Palma, es relaciona amb l'escoltisme catòlic mallorquí, bon coneixedor de l'escoltisme d'altres contrades, on en practica el mètode amb fills d'obrers que treballen a una fàbrica d'Elda (Alacant), integrats en els Boys Scouts d'Espanya Independents.
Un cop a Mallorca, el 25 d'octubre de 1966, amb la seva esposa Blanca María, contacta a Palma amb l'AE Ntra. Sra. del Roser, a Son Cladera, per incorporar-hi l'any 1976 dos dels seus fills. Hi treballa àrduament, fins que, per desavinences amb el rector, els porta a l'AE Nova Terra, al barri del Vivero.

- HOMAR I OLIVER, BERNAT, prevere. Palma, 1929-1998.
(Palma, 1965) AE Fra Juníper; parròquia de Santa Eulàlia.

- JIMÉNEZ I HERRAEZ, JESÚS, teatí (Palma, 1975) AE L'Assumpció.

- JULIÀ I PROHENS, MIQUEL, prevere. Es Carritxó, 1927.
(Manacor, 1959-1966) AE Mossèn Alcover; parròquia Nostra Senyora dels Dolors. Emprèn la formació i organització de l'agrupament, després que assisteix al Camp de Formació de Caps a Can Tàpera, del 16 al 19 d'octubre de 1959. N'hi capta el mètode i tira endavant a Manacor. (1960) AE Verge de les Neus; parròquia Nostra Senyora dels Dolors. (1969) Consiliari diocesà de Llobatons i Daines; bisbat de Mallorca. (1971-73) Comissari general del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca; bisbat de Mallorca.

- LLADÓ I AYARTE, MIQUEL, prevere. Campos, 1936 – Palma, 2000.
(Bunyola, 1960) Grup Scout Sant Mateu; parròquia de Sant Mateu. (Palma, 1968-70) AE Sant Josep Obrer (guies); parròquia de Sant Josep Obrer.

- LLADÓ I CALAFAT, LLORENÇ, prevere. Valldemossa, 1947.  
Coneix primerament l'Escoltisme, com a consiliari escolta de l'Agrupament Capità Angelats-Valentes dones de Sóller, del 1973 al setembre de 1979, i també més endavant, quan l'hi tornen a enviar, del 1986 al 1996; parròquia de Sant Bartomeu.
És consiliari diocesà del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, del setembre de 1980 al setembre de 1984; bisbat de Mallorca. Aleshores, cada mes es veuen i es troben a Son Roca tots els consiliaris escoltes, per fer-hi una mica de feina, compartir-la i dinar junts.

- LLADÓ I MORA, JOAN, prevere. Campos, 1915 – Can Pastilla, 2001.
(Sóller, 1961-64) AE Capità Angelats; parròquia de Sant Bartomeu. Primer consiliari i cofundador.

- LLOMPART I LLOMPART, PERE, prevere. Llubí,  1944.
(Pollença, 1977) AE Tomir.

- LLOMPART I MORAGUES, GABRIEL, teatí. Palma, 1927.
(Palma) Historiador.

- LÓPEZ I GONZÁLEZ, JOSÉ LUÍS, franciscà.  Madrid, 1934.
(Palma, 1966) AE Sant Francesc; col·legi de Sant Francesc.

- MARQUÈS I LE SENNE, JOAN, jesuïta
Professor de Llengua i Literatura a l'Institut Antoni Maura. (Palma, 1966-68) Secció Sant Alonso, col·legi Monti-sion

- MAS I TOUS, RAFEL,  prevere. Palma, 1971.
Nascut a Son Sardina, creix dins l'Escoltisme des dels 6 anys, fins que entra al Seminari. Quan és pre-diaca, l'envien a la parròquia de Sant Alonso Rodríguez, de Palma, on fa de consiliari escolta de l'AE Eladi Homs (setembre 1997-setembre 2001). S'hi ordena de capellà el 2 de maig de 1998.
Nomenat administrador parroquial de Binissalem (setembre 2003-setembre 2007), fa de consiliari escolta a l'AE Pedra Viva (2006-2010); parròquia de Nostra Senyora de Rubines, parròquia de Sant Jaume. S'hi publica un llibre commemoratiu dels 25 anys de l’agrupament binissalemer, on hi ha dades ben interessants. 

- MASCARÓ I MUNAR, PERE, prevere. Palma, 1945.
A la parròquia de la Resurrecció, a Palma, ajuda al consiliari escolta de l'AE Migjorn (1975), i hi col·labora puntualment, quan no pot fer-s'hi present en Toni Ferrer, que és el capellà que ho duu més. És un dels capellans mallorquins que se'n va al Burundi, a treballar-hi uns anys.

- MATEU I CONTI, DOMINGO, prevere. Bunyola, 1940.
Com a consiliari escolta de l'AE Capità Angelats, de Sóller, des del mes de gener de 1967 fins al mes d'agost de 1969, coneix perfectament, i n'informa correctament, moltes dades d'aquest agrupament escolta de la vall sollerica; parròquia de Sant Bartomeu: Que s'inicia  el febrer de 1961. Que precisament enguany (any 2016) se'n commemora  el 55è aniversari. Que el 1965 es forma l'Agrupament femení de Sóller anomenat "Valentes Dones". Com també, que el 1978 es fusiona amb l'Agrupament masculí i s'hi adopta el nom actual: "Agrupament Capità Angelats i Valentes Dones". Recorda a la perfecció que el primer consiliari i cofundador de l'Agrupament escolta és mossèn Joan Lladó Móra (1961-64). Que el substitueix en Felip Guasp, (1965-66). A continuació, Domingo Mateu. I que el segueix, des del setembre del 69 i tot el 1970, Mateu Grimalt Sureda. 
Amb tots aquests i molts d'altres coneixements que té de l'Escoltisme, exerceix el càrrec de consiliari general del MEGM (1973-1974); bisbat de Mallorca, i és membre de l'Equip de Comissariat des de 1982 a 1985.

- MATEU I ESTARELLAS, GREGORI, franciscà. Bunyola, 1939.
(Palma, 1972) AE Llorenç Riber; convent de Sant Francesc, Joventut Seràfica.

- MESQUIDA I MASCARÓ, JOSEP, prevere. Sant Llorenç des Cardassar, 1930.
(Felanitx, 1966) AE Verge Sant Salvador.

- MESQUIDA I SUREDA, SEBASTIÀ, prevere. Artà, 1933.
(Palma, 1969) AE Joan XXIII.

- MIR I PONS, FERNANDO, prevere. Palma, 1926.
(Palma, 1960) Director de l'ODICE (Oficina Diocesana d'Informació i Coordinació d'Escoltisme) 

- MIRALLES I CARDELL, GUILLEM, prevere.
Professor de Religió al col·legi Pius XII. (Palma, 1964) AE Verge de Lluc. Primer consiliari general del Guiatge nomenat pel bisbe de Mallorca (1968). (1973) AE Ramon Llull i AE Reina Constança.

- MIRALLES I LOZANO, ALFRED, prevere. Palma,  1944.
(Palma, 1986) AE Son Sardina (guies).

- MIRALLES I SBERT, JOSEP, arquebisbe. Palma, 1860-1947.
(Felanitx, 1933) Exploradors, a la Congregació Mariana.

- MIRÓ I CASADO, VICENTE, teatí ( Palma, 1959) Secció Scout Amor Divino

- MONROIG I MESTRE, MIQUEL, prevere. Petra, 1949. 
Consiliari escolta a diversos agrupaments: a l'AE Pedra Viva, de Binissalem, entre els anys 1985-1991, després del llubiner Jaume Serra i Pons. I, també, l'any 1973, juntament amb Toni Garau, a l'AE Mossèn Alcover, de la parròquia Crist Rei, de Manacor, després de la partida d'en Jaume Serra. 

- MONSERRAT I NOGUERA, GASPAR, prevere. Palma, 1945. 
Consiliari escolta a Ciutadella, des de l'any 1971 fins al 1977, l'AE Sant Jordi (al·lots) i AE sa Nau (al·lotes), compartint-ne la tasca amb Bartomeu Lluís Barceló i Nadal (entre 1971-74).

- MONTERO I POLO, MANUEL, prevere. Palma, 1968.
Consiliari escolta a dos agrupaments de Palma: l'any 2007 a l'AE Sant Josep Obrer. I, també, l'any 2010 a l'AE Jaume I i l'AE Verge de Lluc, de la parròquia de l'Encarnació, substituint en Tomeu Suau, abans que fos destinat a Santa Maria del Camí

- MORA I ALCOVER, ANTONI JOAN, prevere. Sóller, 1879 – Felanitx, 1958.
Exploradors Mallorquins de Sóller (Sóller, 1913).

- MORA I OLIVER, JOAN, prevere. Pollença, 1941.
Durant uns quants mesos, quan se'n van a estudiar a Madrid mossèn Guillem Miralles i mossèn Toni Roig, fa de consiliari escolta (Palma, 1969-70) a l'AE Jaume I i a l'AE Verge de Lluc, a la parròquia de l'Encarnació.

- MOREY I FERRANDO, BARTOMEU, prevere. Palma, 1944.
(Palma, 1969-70) Consiliari escolta com a diaca a la secció de Pioners de l'AE Jaume I, a la parròquia de l'Encarnació. (1970-72) Com a capellà, s'exerceix com a consiliari escolta de l'AE Joana d'Arc, a la Parròquia de La Soledat. La característica d'aquest Agrupament és que està constituït per al·lots  de famílies molt humils i la majoria peninsulars. És el primer, o un dels primers, a implantar la co-educació dins l'Escoltisme mallorquí.

- MULET I PONS, BARTOMEU, prevere. Lloseta, 1933.
(Palma, 1965) AE Sant Josep Obrer.

- MUNAR I SERVERA, FRANCESC, prevere. Manacor, 1948.
(Sóller, 1978) AE Capità Angelats.

- MUNTANER I RULLAN, JAUME, prevere. Palma, 1939.
(Palma, 1969) AE Ramon Llull. (1965) AE Sant Josep Obrer.

- NOGUERA I ARROM, JOSEP, prevere. Inca, 1938.
(Palma, ) AE Jaume I i Verge de Lluc.

- OBRADOR I ADROVER, JAUME, prevere. Felanitx, 1953.  
De seminarista, va amb els escoltes de la parròquia de Sant Sebastià, que integren l'AE Pius XII (1976), a Palma. Ho considera una experiència ben interessant. Fins i tot ara (any 2016) quan ja fa molts d'anys que treballa com a missioner al Burundi.

- OBRADOR I SIQUIER, ANDREU, prevere. Búger, 1944.
(Palma, 1969) AE Verge de Lluc

- OLIVER I FERRER, JOAN, franciscà. Palma, 1931.
(Es Pil·larí, 1985) AE Sant Xesc

- OLIVER I FERRER, PAU, prevere. Palma, 1926.
(Palma, 1985) AE Eladi Homs

- ORÓ I GALLART, RAMON, carmelita.
Consiliari escolta a Barcelona. (Palma, 1962) Consiliari d'Al·lotes Guies. Consiliari general del Moviment Escolta.

- ORPÍ I FERRER, PERE, prevere. Capdepera, 1936.
A l'estiu de 1967 va de consiliari eventual a un campament que l'AE Ramon Llull munta a sa Barca Trencada. Es planten les tendes dins un pinar de la família de mossèn Jaume Bonet, que encara roman intacte (assegura en Pere, a principis de 2016!). N'hi passa moltes vegades, durant la seva estada a s'Alqueria Blanca. Ho fa amb el cap escolta Pere Riera. Entre els al·lots hi ha un fill de n'Eladi Homs i un de la família Fortesa-Rei, Jordi, parent d'en Maties Oliver de Kenia. Durant el campament rep el nomenament de rector de Peguera. Els al·lots hi van a passar un parell de dies, i s'hi troben molt bé. Amb ells i en Pere manté molt bones relacions. L'experiència li és molt positiva i en guarda un bon record.

- PARETS I SERRA, JOAN, prevere. Santa Maria del Camí, 1940.
(Bunyola, 1973) AE Bunyola. (Palma, 1974) AE Sant Josep Obrer.  

- PASCUAL I UMBERT, BARTOMEU, prevere. Son Carrió, 1936.
(Palma, 1963) AE Jaume I.

- PASCUAL D'EIVISSA, caputxí.
(Palma, 1957) AE Ramon Llull. Primer consiliari d'Escoltisme.

- PERELLÓ I FRONTERA, JORDI, franciscà. Llubí, 1936.
(Palma, 1966) AE Sant Francesc.

- POL I MARCÚS, TONI, prevere. Santa Eugènia, 1935.
Al final de carrera (1960) simpatitza amb el Moviment Escolta de Mallorca i assisteix a cursets que l'Escoltisme organitza a Can Tàpera. Als Llombards, munta un petit grup on canten cançons scouts, però no n'arriba a aplicar mai la metodologia, ni s'autonomena consiliari escolta. A Binissalem, els seus dos fills participen en l'AE Pedra Viva, en temps del consiliari llubiner Jaume Serra i Pons, i del petrer Miquel Monroig i Mestre.

- PONS I CAÑELLAS, JAUME, prevere. Son Sardina, 1911 – Son Sardina, 1988.
(Palma, 1972) AE Son Sardina.

- PONS I LLINÀS, NICOLAU, jesuïta. Artà, 1927.
(Artà, 2004) AEG Bri de pauma.

- PONS I SASTRE, MIQUEL, prevere. Sóller, 1925 - 2007.
(Palma, 1968) AE Mont Carmel.

- PONT I PARERA, TOMEU, franciscà.
(Palma, 2014) AE Sant Francesc.

- QUETGLAS I SANTANDREU, FRANCESC, franciscà.
(Es Pil·larí, 1981) AE Sant Xesc.

- RAMIS I MIQUEL, GABRIEL, prevere. Palma, 1936.
(Palma, 1969) AE Costa i Llobera.

- RAMON I CANYELLES, JOAN, franciscà. Lloseta, 1916 - Palma, 1999.
(Palma, 1969) AE Sant Francesc.

- RIBOT I MESTRE, PERE, franciscà.
(Es Pil·larí) AE Sant Xesc.

- RIERA I FULLANA, JOAN, prevere. Manacor, 1941.
Consiliari de l'AE Ramon Llull, a Palma, l'any 1967-68, con a diaca, amb el cau al convent dels Caputxins. Hores d'ara (any 2016), reconeix que aleshores es tracta d'un consiliari atípic, perquè no és capellà, sinó diaca, cosa que el limita en la seva integració i actuació.

- RIPOLL I MATAS, MACIÀ, msscc.
(Esporles, 1973) AE Sant Pere. (Palma) AE Son Sardina.

- ROIG I ROIG, ANTONI, prevere. Cas Concos, 1927.
(Palma, 1965) AE Jaume I. AE Verge de Lluc

- ROSANAS, MARIANO, carmelita.
(Palma, 1965) AE Mont Carmel.

- ROSSELLÓ I RIGO, GABRIEL, prevere. Alqueria Blanca, 1941.
(Manacor, 1967) AE Mossèn Alcover.

- ROSSELLÓ I VAQUER, JOAN, prevere. Felanitx, 1936 – Porreres, 2005.
(Palma, 1967) AE Verge de la Soledat.

- SANCHIS I PALLARES, ANTONIO, jesuïta.
(Palma, 1967) AE Monti-sion.

- SEGUÍ I POU, CARLES, prevere. Lloseta, 1978.
(Palma, 2010) AE Reina Constança de Mallorca.

- SEGUÍ I TROBAT, GABRIEL, msscc. Palma, 1964.  
Consiliari escolta a Palma, els anys 1983-85, a l'AE Foners, de Son Sardina, adscrit a la parròquia de la Immaculada.

- SERRA I ADROVER, JAUME, prevere. S'Alqueria Blanca, 1934.
(Manacor, 1972) AE Mossèn Alcover.

- SERRA I ISERN, RAMON, prevere. Palma, 1942 – 2007.
(Palma, 1969) AE Costa i Llobera.

- SERRA I LLODRÀ, MIQUEL, prevere. Manacor, 1942.
(Palma, 1969) AE Francesc de Paula

- SERRA I PONS, JAUME, prevere. Llubí, 1936.
(Binissalem, 1981-84) AE Pedra Viva

- SIQUIER I PASCUAL, MIQUEL, prevere. Búger, 1925 – Palma, 2006
(Palma, 1959) AE Reina Constança de Mallorca

- SUÁREZ I RIERA, FRANCESC, prevere. Manacor, 1942.
(Manacor, 1970-72) AE Mossèn Alcover.

- SUAU I MAYOL, BARTOMEU, prevere. Palma, 1938. 
Un dels capellans mallorquins que es dedica més intensament, i durant moltes dècades seguides, al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. No solament com a consiliari escolta d'agrupaments diversos, sinó també com a consiliari general. I no únicament els anys anteriors a la seva anada al Burundi, sinó també quan en retorna i s'estableix a Mallorca com a delegat diocesà de missions... A Palma, és consiliari escolta de l'AE Jaume I (1963), l'AE Verge de Lluc (1966) i consiliari general del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) (1978).

- TERRASSA I SALOM, JAUME, prevere. Palma, 1932.
(Palma, 1966-70) AE Sant Josep Obrer (escoltes).

- TOMÀS I MARIMON, GABRIEL, prevere. Esporles, 1938 – 200?
(Palma, 1966) AE Crist Rei. Branca Ruta.

- TORRES I RAMIS, ONOFRE, prevere. Palma, 1956.
(Santanyí, 1989) AE Solimina. (Palma, 2002) AE Sant Josep Obrer. Consiliari general del MEGM.

- TRIAS I LLADÓ, JOAN, prevere. Frévent (França), 1926.
(Palma, 1959) AE Ramon Llull. (1965) AE Pius XII.  AE Joana d'Arc. (1968) Primer consiliari general d'Escoltisme nomenat per un bisbe a Mallorca. Consiliari general del Guiatge de Mallorca. (1985) AE Nova Terra.

- ÚBEDA I GRAMAJE, TEODOR, bisbe. Ontinyent, 1931 – Palma, 2003.
(13-04-1973 – 18-05-2003).

- VADELL I FERRER, ANTONI, prevere. Llucmajor, 1972. 
És consiliari escolta de l'Agrupament de Sant Josep Obrer, inscrit a la parròquia amb el mateix nom, des del mes de setembre de 2009 fins al setembre de 2014.

- VALLCANERES I TORTELLA, ANTONI, msscc.
(Sóller, 1972) AE Capità Angelats.

- VALLESPIR I RIERA, ALEIX, msscc.
(Sóller, 1970) AE Capità Angelats.

- VALLESPIR I LLOMPART, ANTONI, msscc.
Poc després d'haver estat ordenat sacerdot el Pare Antoni Vallespir, mossèn Jaume Pons, rector de Son Sardina, acudeix a la Real i hi demana ajuda pastoral. Aleshores, el P. Toni inicia unes sessions pròpiament de catequesi a adolescents i joves que, amb el pas del temps, els anima a iniciar un agrupament escolta, l'AE de Son Sardina. El Germà Macià Ripoll de Lluc els dóna algunes idees i ajudes al principi, els parla de Baden Powell i dels fonaments de l'escoltisme. Després s'organitzen i envien caps a jornades de formació. Poc a poc, el nou agrupament agafa força i molta vitalitat. El nombre de petits i grans no deixa de créixer. Inicien el que es diu aleshores "coeducació". Aquells estius se'ls passa de campament en campament, ja que tenen totes les etapes en funcionament. Són tres anys de molta feina (Palma, 1972-75). El P. Toni és el consiliari fundador de l'Agrupament Escolta de Son Sardina.

- VERA I DÍAZ, ANTONI, prevere. Palma, 1957.
(1986, Palma) AE Tardor.

- VICENS I GOMILA, FRANCESC, prevere. Artà, 1984.
Realment no ha estat consiliari escolta, però com a seminarista l'envien durant dos cursos (2005-2006 i 2006-2007) a la parròquia de l'Encarnació on compagina confirmació, esplai i escoltes. Comença a l'equip de suport per saber de què va la cosa i abans d'acabar el primer trimestre s'incorpora a la unitat Sa Cova des Mamut de R/E. Essent seminarista i que el consiliari de l'AE Jaume I i AE Verge de Lluc, en Tomeu Suau, ja no està per anar d'excursió, entre en Bernat Negre (educador de fe de llavors) i ell fan algunes celebracions. Fins i tot fa una celebració a un camp St. Jordi al parc de la Riera (Palma).  

- VICH I NEBOT, JOAN, prevere. Palma, 1890 – 19..?
(Sóller, 1918) Exploradors Mallorquins de Sóller.

- VIDAL, FRANCESC, teatí.
(Palma, 1960) Secció Scout Amor Divino. Secció Scout Ramon Llull.

- VIDAL I OLLERS, DAMIÀ, prevere. Campos, 1917 - 2011.
(Palma, 1963) AE Joana d'Arc.

- VILANOVA I BISQUERRA, GABRIEL, prevere. Campaner, 1944. 
Roman relacionat directament amb l'Escoltisme només durant l'època de diaca, juntament amb en Tomeu Morey. Són a Palma (1970), a l'AE Jaume I, encapçalat per en Josep M. Magrinyà, que té el cau a la parròquia de l'Encarnació. No té temps d'arribar a conèixer a fons el moviment, però s'hi dedica uns mesos.

- VIVES I ROTGER, Guillem, jesuïta.
(Palma, 1907) Batalló Infantil del Patronat. (Palma, 1915) Trescadors del Patronat.º

- XAMENA I FIOL, PERE, prevere. Felanitx, 1918 – 2015.
(Felanitx) Historiador.