diumenge, 31 de maig de 2009

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (12): M. Francisca Simonet

ATTAC-Mallorca és una de la trentena d'entitats que conformen l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, i que es va fer present a la trobada organitzada a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca el 14 de maig de 2009, a través de persones diverses.

Una d'aquestes fou M. Francisca Simonet, qui hi intervengué directament i hi féu una bona pregunta relacionada amb la Salut, com a servei públic a la Unió Europea:

Concretament hi demanava:

Com pensau fer una norma que obligui les empreses de telefonia mòbil, a fer antenes més petites, amb més quantitat, i així es reduirà la potència de l’emissió o recepció de les ones?

Havien estat convocades a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca el 14 de maig totes les eurocandidatures mallorquines .

Ni l'eurocandidata del PP, Rosa Estaràs, ni l'eurocandidata del PSOE, Teresa Riera, malgrat haver-se'n confirmat l'assistència prèviament, no s'hi varen fer presents.

Durant més de dues hores seguides, representants d'una trentena d'entitats i organitzacions socials mallorquines tengueren l'oportunitat d'adreçar una sèrie de preguntes a les eurocandidatures presents a la sala:

 • Per UM, l'eurocandidat Joan Carles Verd
 • Per Esquerra Republicana-Entesa per Mallorca, l'eurocandidat Ramon Quetgles
 • Per Revolta Global-Esquerra Anticapitalista, l'eurocandidat Llorenç Buades
 • Per IU, l'eurocandidat David Abril

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

dissabte, 30 de maig de 2009

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (11): Paco Vera

El Fòrum Ciutadà, una de les entitats que conformen l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, es va fer present, entre d'altres, amb la persona del seu representant Paco Vera, qui intervengué fent preguntes a les eurocandidatures mallorquines que es presenten a les eleccions del 7 de juny de 2009.

Havien estat convocades a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca el 14 de maig totes les eurocandidatures mallorquines .

Ni l'eurocandidata del PP, Rosa Estaràs, ni l'eurocandidata del PSOE, Teresa Riera, malgrat haver-se'n confirmat l'assistència prèviament, no s'hi varen fer presents.

Durant més de dues hores seguides, representants d'una trentena d'entitats i organitzacions socials mallorquines tengueren l'oportunitat d'adreçar una sèrie de preguntes a les eurocandidatures presents a la sala:

 • Per UM, l'eurocandidat Joan Carles Verd
 • Per Esquerra Republicana-Entesa per Mallorca, l'eurocandidat Ramon Quetgles
 • Per Revolta Global-Esquerra Anticapitalista, l'eurocandidat Llorenç Buades
 • Per IU, l'eurocandidat David Abril

  Les preguntes que hi formulà Paco Vera tenien a veure amb la Salut com a servei públic a la Unió Europea:


  Estau a favor de la construcció d’hospitals amb els diners públics i la seva explotació per empreses privades?
  Pensau fer alguna cosa per acabar amb aquesta socialització de les pèrdues i privatització dels guanys?

  NOTA:

  • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
  • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (10): Cecili Buele

L'associació Drets Humans de Mallorca, que fa part de l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, es féu present a la trobada organitzada a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca, el 14 de maig de 2009.


Hi havien estat convocades totes les eurocandidatures mallorquines que es presenten a les eleccions al Parlament Europeu dia 7 de juny de 2009.

Ni l'eurocandidata del PP, Rosa Estaràs, ni l'eurocandidata del PSOE, Teresa Riera, malgrat haver-se'n confirmat l'assistència prèviament, no s'hi varen fer presents.

Durant més de dues hores seguides, representants d'una trentena d'entitats i organitzacions socials mallorquines tengueren l'oportunitat d'adreçar una sèrie de preguntes a les eurocandidatures presents a la sala:

 • Per UM, l'eurocandidat Joan Carles Verd
 • Per Esquerra Republicana-Entesa per Mallorca, l'eurocandidat Ramon Quetgles
 • Per Revolta Global-Esquerra Anticapitalista, l'eurocandidat Llorenç Buades
 • Per IU, David Abril

A més de comptar amb la presència i intervenció de Xesca Sampol, membre de l'entitat Drets Humans de Mallorca que hi féu preguntes sobre l'Educació d'Adults a la Unió Europea, aquesta associació també hi fou present a través de la intervenció d'un altre membre representant de l'entitat, Cecili Buele.

En aquest cas, feia referència als Mitjans de Comunicació com un servei públic a la Unió Europea, i al poc ús que acostumen a fer-ne eurodiputades i eurodiputats per informar d'allò que fan o deixen de fer durant els 5 anys de la legislatura al Parlament Europeu:

”Vos comprometeu a donar rodes de premsa, participar a debats i conferències per informar sobre el treball que estau realitzant al Parlament europeu, a explicar les normatives i regulacions aprovades, al manco tres pics a l'any durant la legislatura (15 vegades en cinc anys)?
I a escoltar-hi les entitats i associacions de les Illes?”

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

divendres, 29 de maig de 2009

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (9): Llum Esteva

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma (FAAVV de Palma), juntament amb altres entitats organitzadores del Fòrum Social de Mallorca, es va fer present a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca el 14 de maig de 2009, amb motiu de la convocatòria realitzada per l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, amb la finalitat d'adreçar a les eurocandidatures mallorquines una sèrie de preguntes que es consideren pertinents, en relació amb la prestació dels serveis públics a la Unió Europea.Concretament, la FAAVV de Palma hi estigué representada per la seva vicepresidenta, Llum Esteva Pitarch, qui alhora és presidenta de l'Associació de Veïns del Camp Rodó, integrada dins la Federació veïnal des de l'any 1977.


La pregunta girà entorn dels mitjans de comunicació a la Unió Europea. Se'n volia saber l'opinió sobre la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries en relació a mitjans de comunicació, especialment amb televisió i la implantació de la TDT l’any que ve.

Hi pogueren donar resposta els tres representants que eren presents a la Sala, conduïts pel moderador, el periodista de TV Mallorca Rafel M. Creus.
Els altres quatre o bé no s'hi havien fet presents (PP, PSOE i PCPE, o bé se n'havien absentat (UM) durant la reunió. Hi continuaven presents: Esquerra Republicana-Entesa per Mallorca, Revolta Global-Esquerra Anticapitalista i Esquerra Unida i Alternativa... i la resta de membres de l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca que hi romangueren fins al final... durant prop de 3 hores seguides...

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

dijous, 28 de maig de 2009

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (8): Xesca Sampol

L'associació Drets Humans de Mallorca, a través de la seva representant Xesca Sampol, es va fer present a la sessió convocada per l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca el 14 de maig de 2009.

Xesca Sampol també volgué intervenir-hi i adreçar-se a les candidatures mallorquines al Parlament Europeu.


Amb la seva intervenció, relacionada amb l'Educació a la Unió Europea, Xesca Sampol s'interessà a saber quines iniciatives pensava adoptar cadascuna de les eurocandidatures presents a la reunió per contribuir a millorar l’accés a les oportunitats d’aprenentatge de la gent adulta.

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (7): Pere Polo

Pere Polo, membre de l'STEI-i es va fer present a la reunió convocada per l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca dia 14 de maig de 2009, i volgué intervenir-hi.

Adreçant-se a les candidatures mallorquines aspirants al Parlament Europeu i que s'havien fet presents a la sala, els dirigí unes preguntes relacionades amb l'Educació a la Unió Europea:

Per què no hi ha cap formació parlamentària europea que s'hagi atrevit a encetar el debat sobre Bolonya, Universitat, la privatització de l'ensenyament, la directiva Bolkestein...? Per quins motius no se n'ha informat l'opinió pública europea? Es creu en l'educació com un dret que s'ha d'implantar per part de les institucions públiques? Que s'està més a favor del concepte de formació de capital humà o de formació de persones que sàpiguen donar resposta a la crisi actual?

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

dimecres, 27 de maig de 2009

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (6): Damià Oliver

A la reunió convocada per l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca dia 14 de maig de 2009, Damià Oliver, membre de l'entitat ATTAC-Mallorca, mantengué intervencions diverses, fent-hi preguntes sobre la reivindicació i defensa de serveis públics a la Unió Europea.

S'interessà, en primer lloc, per la privatització i mercantilització dels serveis públics, resultat de les polítiques europees que s'estan implementant a la Unió Europea:

Continuà demanant explicacions, Damià Oliver, sobre l'Educació com a servei públic a la Unió Europea.
En aquest sentit demanà a les eurocandidatures presents al Consell de Mallorca:
”Quines mesures pensau adoptar per millorar la qualitat de l’educació pública? “


Les candidatures mallorquines que hi eren presents pogueren contestar allò que volgueren. L'eurocandidata mallorquina del PP, Rosa Estaràs, i l'eurodiputada mallorquina del PSOE, Teresa Riera, n'eren absents i no se n'hi pogué saber la resposta.

Damià Oliver, membre d'ATTAC-Mallorca, continuà insistint en les seves preguntes. En aquesta ocasió s'interessà pel cultiu de transgènics a la Unió Europea i pel deficient etiquetatge amb què s'estan difonent en estats europeus com l'espanyol:

A la seva darrera intervenció, Damià Oliver volgué demanar si és cert que consideren que “hem d'anar a votar per fer una Europa legítima”, com va dir qualcú a la sala aquell vespre. S'hi ha d'anar a votar, per legitimar l'Europa neoliberal que sortirà de la majoria parlamentària guanyadora el 7 de juny?

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (5): Guillem Ramis Moneny

Guillem Ramis Moneny, membre del Fòrum Ciutadà de Mallorca, intervengué en la sessió organitzada per l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca el 14 de maig de 2009, a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca, amb motiu de demanar explicacions i opinions a les candidatures mallorquines aspirants a fer-se presents al Parlament Europeu dia 7 de juny.Seguint dins l'àmbit de reclamar i defensar els serveis públics en general, a l'interior de la Unió Europea, Guillem Ramis s'interessà a saber:

”Quines mesures concretes pensau dur al Parlament Europeu per la defensa d’uns serveis públics de qualitat universals i gratuïts?

Si hi ha hagut diners pels bancs quan s’han necessitat, per què no n’hi ha mai pels serveis públics?”

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

dimarts, 26 de maig de 2009

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (4): Pep Juàrez

Pep Juárez, membre actiu del sindicat CGT-Balears, va intervenir a la trobada mantenguda a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca dia 14 de maig de 2009.

Es tractava de l'acte organitzat per l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, al qual s'havien convidat totes les eurocandidatures que es presenten a Mallorca, amb ganes d'obtenir escó parlamentari a Brussel·les, el proper dia 7 de juny.

Pep Juàrez s'adreçà als candidats presents, interessant-se pel manteniment del sistema públic de pensions i denunciant-hi la insolvència del sistema de pensions de caràcter privat.

NOTA:
 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (3): Maribel Pujol

Maribel Pujol, membre de l'entitat Entrepobles, intervengué a la sessió de preguntes que l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca adreçà a les eurocandidatures que es feren presents a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca, dia 14 de maig de 2009.

En tractar-se de preguntes relacionades amb la reivindicació i defensa dels serveis públics a la Unió Europea, volgué demanar-hi:Com a demostració pràctica de les polítiques socials sense exclusions que feis comptes d’adoptar, què pensau fer amb la Directiva de Retorn de la Unió Europea, l’anomenada directiva de la vergonya, relativa als procediments i normes comunes als Estats Membres per fer retornar al país d’origen la gent indocumentada que es troba en territori europeu?

Quines explicacions ens donau del vot favorable a aquesta Directiva de la Vergonya?

Cal tenir present que el passat mes de juny, dels 785 eurodiputats que ocupen escó parlamentari a Brussel·les, 367 votaren a favor de la Directiva de la Vergonya (32 eurodiputats socialistes=16 PSC-PSOE).

Si es fan números i es calcula què hagués passat si els 32 eurodiputats socialistes haguessin votat en contra o simplement s'hi haguessin abstengut... es veu clarament que el Parlament europeu s'hagués mostrat majoritàriament contrari a la Directiva de la Vergonya!

Ningú no ha estat capaç de donar-hi cap casta d'explicació mínimament raonable i satisfactòria...

És bo que se sàpiga que, gràcies a aquests 32 vots socialistes, el mes de juny passat Europa aprova la Directiva de la Vergonya, que tantes entitats cíviques, a Mallorca i fora de Mallorca, rebutgen per inhumana i vergonyosa.

Serà bo que es tengui en compte, ara que s'acosten altra volta els moments més decisius per tornar a triar qui ens representi al Parlament Europeu...


NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (2): Xisco Mengod

La sessió de preguntes que l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca adreçà a les candidatures mallorquines aspirants a fer-se presents al Parlament Europeu dia 7 de juny, se centraren en la reivindicació i defensa dels serveis públics dins la Unió Europea.

A la Sala de Premsa del Consell de Mallorca, dia 14 de maig de 2009 s'encetava el torn de preguntes sobre serveis públics, en general, amb la intervenció de Xisco Mengod, membre de la Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí:


Representants d'altres entitats que conformen l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, també s'adreçaren a les eurocandidatures que s'hi havien fet presents (Unió Mallorquina, Esquerra Republicana-Entesa per Mallorca, Revolta Global-Esquerra Anticapitalista, Esquerra Unida i Alternativa...) formulant-los les preguntes corresponents:

Concretament, tota la sèrie de preguntes elaborades per l'assemblea se centraven en aquests àmbits d'actuació pública a la Unió Europea:

 • Serveis públics, en general (5 preguntes)
 • Educació (3 preguntes)
 • Mitjans de comunicació (2 preguntes)
 • Salut (3 preguntes)
 • Serveis socials (2 preguntes)
 • Transport (4 preguntes)

NOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

Preguntes mallorquines a eurocandidatures (1): Miquel Ramón

A la Sala de Premsa del Consell de Mallorca, el proppassat 14 de maig, Miquel Ramón Clar, membre de l'entitat Fòrum Ciutadà de Mallorca, feia la presentació pública d'un acte insòlit: davant les càmeres de televisió d'IB3 i TV Mallorca.


Més d'una trentena de representants de l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, constituïda a Palma el mes d'abril de 2008, s'havien proposat d'adreçar unes preguntes molt concretes a les candidatures europees que demanen el vot per al proper dia 7 de juny.

N'hi acudiren 4 de les 7 que hi havien estat convidades.
Rosa Estaràs, eurocandidata mallorquina del PP, i Teresa Riera, eurocandidata mallorquina del PSOE, no hi feren acte de presència; malgrat els seus respectius serveis tècnics n'haguessin confirmat prèviament l'assistència....

Ho explicà molt bé Miquel RamónNOTA:

 • TV Mallorca enregistrà íntegrament aquesta trobada, que es perllongà durant més de 2 hores seguides i que fou moderada pel periodista Rafel M. Creus.
 • Agustí Baró, de l'entitat “Bandejats”, també en féu una gravació i treballà el muntatge que queda recollit a la web del Fòrum Social de Mallorca.

dilluns, 25 de maig de 2009

Imatges i sons d'unes preguntes europarlamentàries fetes a Mallorca

Qui obri aquest enllaç hi pot veure i escoltar una sèrie de preguntes summament interessants. Molt breus i ben sucoses!

Són preguntes adreçades als candidats de Mallorca que es presenten a les properes eleccions al Parlament Europeu... Van dirigides als quatre que acudiren a la sessió convocada a la Sala de Premsa del Consell de Mallorca el passat dia 14 de maig.

Ni la candidata del PP -Rosa Estaràs- ni la candidata del PSOE -Teresa Riera- s'hi varen voler fer presents. Posteriorment, se'ls ha demanat que les responguin per escrit...

Qui en fa les preguntes és membre d'alguna d'aquestes entitats que conformen l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca, constituïda a Palma dia 8 d'abril de 2008:

El recull de les fotografies ha estat fet i cedit per Juan Hernández...
Agustí Baró n'ha gravat i treballat el muntatge...
TV Mallorca n'ha fet la gravació íntegra (prop de 3 hores seguides)...

Tenim cinc anys per davant, a fi de veure'n satisfetes les demandes...
Totes aquestes preguntes tenen a veure amb la reivindicació i defensa dels serveis públics a la Unió Europea...
Totes s'encaminen a impulsar la lluita social i política contra la seva privatització creixent...

dijous, 21 de maig de 2009

Lluita revolucionària, amb Mario Benedetti, a la Mallorca dels anys 80

Si alguna cosa he d'agrair al mestre uruguaià Mario Benedetti és la lliçó magistral que ens donà durant els tres anys seguits que romangué a Mallorca, engrescant-nos en la lluita per la defensa dels drets humans, a la gent que vàrem tenir la gran sort de mantenir-lo ben a prop.

iCatfm. La Sandra Ribera ens proposa música, poemes i records per acomiadar a l'escriptor Mario Benedetti 18/05/2009

Sent rector de la parròquia de l'Encarnació, a Palma, responsable màxim del Grup Cristià de Drets Humans, record perfectament l'atenció preferent que dispensàvem la gent que n'érem membres a la situació que vivia i que patia Amèrica Llatina aleshores.

Sens dubte, gràcies a l'empenta que hi donaven lluitadors sudamericans com Mario Benedetti, valoràvem molt positivament l'opció preferencial pels pobres que les esglésies d'Amèrica Llatina s'afanyaven a implantar, mitjançant una veritable integració en el món dels pobres.

Amb la qual cosa, dins aquelles dictadures militars sense cap casta de mirament ni consideració de caire humanista, s'expressava com amb cap altra la solidaritat evangèlica més genuïna.

Els reculls d'accions s'anaven fent cada cop més extensos i intensos:

 • La carta pastoral dels bisbes nicaragüencs, propugnant una societat no capitalista, ni dependent ni totalitària...
 • Tres ministres-capellans nicaragüencs que no volien dimitir dels seus càrrecs, malgrat les exigències de les jerarquies eclesiàstiques...
 • El rescat de la cultura popular argentina...
 • L'entrada de Bolívia dins l'òrbita dels règims militars sanguinolents d'Amèrica Llatina...
 • L'expulsió del Brasil d'aquells que havien optat per la justícia i la defensa dels drets dels més pobres...
 • Les demandes de desmilitarització de zones rurals colombianes, per part de diversos grups de defensa dels drets humans dels camperols expulsats de les seves terres amb la força de les armes...
 • La guerrilla salvadorenca que anunciava ofensives generals... les matances humanes que no tenien fi a El Salvador...
 • La lluita del poble salvadorenc, com a test nacional per a Costa Rica, espècie d'oasi dins el mapa conflictiu d'Amèrica Central...
 • El genocidi guatemalenc que perdurava durant més de dues dècades seguides...
 • I tantes i tantes altres situacions llatinoamericanes que copsaven l'atenció del grup mallorquí...

Tot ens duia a girar la ullada cap a Amèrica Llatina, no tant per defugir les lluites quotidianes a l'illa de Mallorca, com per aprendre'n lliçons pràctiques de comportament revolucionari contra el model capitalista imperant i provocador pertot arreu...

El 30 de novembre de 1980 la ciutadania uruguaiana havia rebutjat el projecte de reforma constitucional proposat pel règim dictatorial, i s'havia començat un procés lent d'obertura política. El poble uruguaià havia votat massivament contra la proposta governamental en el referèndum constitucional convocat pels militars (VN, 13-12-1980). S'havia revelat i fet pública la pràctica de tortures a les presons uruguaianes... (El País, 24-12-1980).

I a Mallorca, s'acabava de crear el Comitè de Solidaritat amb el Salvador i Amèrica Llatina, un grup de creients, dedicat a promoure la solidaritat amb els pobles del continent sudamericà.
Una solidaritat en la lluita revolucionària de les organitzacions populars que havien escollit el camí de la lluita armada per combatre i fer front a les conseqüències nefastes de les actuacions de l'imperialisme nordamericà.

Just l'any 1980, l'any que Mario Benedetti arribava i s'instal·lava per un temps a Mallorca, el Grup Cristià de Drets Humans desplegava una activitat intensa que solament s'explica per les aportacions sucoses que hi feren persones provinents d'Amèrica Llatina, entre les quals despuntava l'uruguaià Mario Benedetti -home de molt poques paraules, dites durant les reunions, però que sempre resultaven sàvies i engrescadores, sobretot quan passaven a ser escrites...

Només una ullada a un breu resum d'un informe que en fa el grup, ja permet de veure'n l'abast i la incidència:

 • actes de solidaritat amb els pobles d'Amèrica Llatina, amb motiu de l'assassinat del bisbe Romero (març 2000)
 • cicle de taules rodones organitzades a Montuïri sobre la violència a Amèrica Llatina (juny 2000)
 • acte de solidaritat amb Nicaragua i El Salvador, organitzat per CDSES (juliol 2000)
 • comunicat conjunt amb Justícia i Pau, condemnant el cop d'estat a Bolívia (juliol 2000)
 • assistència a assemblea nacional d'Amnesty Internacional (juliol 2000)
 • participació en acte de solidaritat amb Xile i El Salvador, organitzat per CDSES (setembre 2000)
 • presentació a la premsa local d'un informe d'Amnesty Internacional sobre els camps secrets de detenció a l'Argentina (setembre 2000)
 • comunicat conjunt amb Justícia i Pau sobre Polònia i Xile, que no apareix a la premsa local (setembre 2000)
 • oposició a l'arribada al port de Palma de la fragata argentina “Libertad”, fent públic un dossier sobre “camps secrets de detenció de l'Armada argentina”

La solidaritat mallorquina amb el poble de El Salvador va en augment a mesura que aquest, amb la seva lluita organitzada, s'acosta més i més al poder.

Tant amb El Salvador com amb Amèrica Llatina, s'organitzen a Palma nombrosos actes públics de solidaritat, programats per als mesos de gener, febrer i març de 1981.

L'any 1981, promogut per CEXPAL (Centre d'Exiliats Polítics d'Amèrica Llatina) s'organitza a Ciutat un acte de solidaritat amb “Las Madres de Mayo” -dones argentines que lluiten per la defensa dels seus fills desapareguts per l'acció repressiva de la Junta Militar-. Ve un representant de la CADEHU (Comissió Argentina de Drets Humans). Mario Benedetti no hi pot faltar.

El Centre d'Exiliats Polítics Llatinoamericans explica que es tracta d'una organització que vol fer conèixer la pròpia situació de l'exiliat que viu aquí a Mallorca i per fer pública la denúncia de les violacions dels drets humans a Amèrica Llatina. Cerca mantenir relacions amb altres grups, per veure com dur a terme tasques ben concretes...

La primera vegada que jo tenc l'oportunitat de sentir a parlar obertament i clara del Frente Amplio del Uruguay és precisament escoltant Mario Benedetti.

Organitzats pel “Comité de Frente Amplio del Uruguay” i pel “Comitè de Solidaritat amb el Salvador i Amèrica Llatina”, es duen a terme a Ciutat una sèrie d'actes públics a favor dels presos i detinguts polítics uruguaians en contra del referèndum programat per la dictadura d'aquell país sudamericà... entre moltes d'altres actuacions.

El meu agraïment profund a qui m'ha ajudat a mantenir sempre ben encesa la flama de la lluita revolucionària que, qualque dia, ens ha de portar a gaudir d'un món lliure de misèries i esclavatges, de fams i de violències...


Cecili Buele i Ramis

dijous, 14 de maig de 2009

Pere Morey a PerpinyàS'ha sabut per Mallorca, i a través d'un mitjà com aquest, que el bon company i amic de lluites patriotes Pere Morey i Servera ha presentat un llibre singular a Perpinyà... “El País que mai no va existir, Pirènia”

Conec en Teo... que li ha fet una entrevista... que es pot veure a http://nettv.cat

dimarts, 5 de maig de 2009

Eleccions europees, dia 7 de juny de 2009

Al Parlament EuropeuQuan s'acosta el dia de les eleccions europees, 7 de juny de 2009, m'alegra ben molt poder destriar -amb imatges fefaents- qui durant aquests darrers vint anys -des del juny de 1989- s'afanya a “promoure dins Europa la defensa dels drets humans en un clima de pau i solidaritat...”

Canvi de micròfon... en aquest cas, no vol dir canvi de veu... Ni molt manco canvi de paraules: Pau i solidaritat! Drets humans elementals a l'Europa del segle XXI!

Som allà on érem! Allà on hem d'estar!

Salut! Coratge i resistència!