divendres, 27 de setembre del 2013

Concentració davant dels jutjats, pel cas ALPHA PAM

El mes d'abril d'enguany moria de tuberculosi a Mallorca un ciutadà d'origen senegalès, ALPHA PAM. A causa de l'exclusió sanitària provocada per les polítiques d'austeritat fixades a l'Estat espanyol, no va ser atès degudament a cap hospital públic.

Tot i les iniciatives cíviques empreses des del primer moment, que es fan ressò del cas, donen suport a una investigació dels fets i els denuncien davant dels tribunals de justícia, quan ja han transcorregut més de cinc mesos, fa la impressió que la tramitació del cas roman paralitzada als jutjats de Palma.

Per aquest motiu, les entitats denunciants Drets Humans de Mallorca , ASEMA (Associació Senegalesa Mallorquina) i CGT-Balears.

Per aquest motiu, DIVENDRES 27 DE SETEMBRE, A LES 11 del matí es convoca una concentració davant dels jutjats de Via Alemanya de Palma, amb les finalitats exposades al

Comunicat conjunt

Davant la conducta del titular del Jutjat d’Instrucció nº 2 de Palma, Pedro José Barceló Obrador, en les actuacions del cas de la querella interposada per les nostres entitats, en relació amb la mort del ciutadà senegalès Alpha Pam, volem fer públiques les següents consideracions:

 • Les entitats referides volem mostrar la nostra més enèrgica repulsa i denúncia per la pèssima dedicació i mal tracte que aquest jutge instructor està procurant en les Diligències prèvies 3406/2013, en relació amb la desgraciada i inhumana mort del ciutadà Alpha Pam, vinculada a la desatenció per part dels Serveis Públics de Salut del Govern Balear.
 • La instrucció està essent lenta i no ajustada a dret, pels motius que les nostres entitats han fet constar davant el Jutjat d’Instrucció.
 • A més de tot això, el jutge sol·licita a les entitats querellants, en la seva condició d’acusació popular, una fiança per un total de 12.000 euros. El jutge no està atenent els delictes que suposadament s’han comès (especialment els bens jurídics protegits en aquests casos presumptament delictius), així com la naturalesa i entitat de les associacions que interposam la querella, així com tampoc la gravetat dels fets objecte de la querella interposada.
 • A tot l’anterior cal afegir la decisió de no voler ni acceptar els escrits que es presenten per part de les nostres entitats. Se’ns ha negat, fins i tot, l’accés a la consulta de les actuacions, la qual cosa ens provoca una greu indefensió, tant a les nostres entitats, com també a la família del jove mort i a la societat en general, en relació als fets denunciats.

Donades les causes i les circumstàncies que la varen envoltar, la mort d’Alpha Pam no hauria de deixar tranquil a ningú. La millor manera d’assegurar que no es tornin a repetir fets com aquests és la total depuració de responsabilitats de les persones que, des del seu càrrec institucional o des d’iniciatives particulars, varen intervenir, per acció o omissió, en la mort d’Alpha. Si en aquest camí ens trobam amb actuacions com les del jutge Barceló, cal demanar-se legítimament a favor de qui juga (o jutja), i les consegüents dubtes sobre la seva imparcialitat.

Per això, des de les nostres entitats convocam una concentració de protesta, per al proper divendres dia 27 de setembre, a les 11,00 hores, a la porta dels Jutjats de via Alemanya, de Palma. Fem una crida a totes les persones i entitats socials de Mallorca, per assistir a aquesta acció solidària amb Alpha Pam amb totes les persones víctimes de les lleis inhumanes i racistes, i dels abusos de poder que es cometen contra els més febles.

Justícia per a Alpha Pam!
Alpha Pam som tots i totes!

Palma, 19 setembre de 2013

Associació Drets Humans de Mallorca, Associació de Senegalesos de Mallorca (ASEMA), Confederació General del Treball de les Illes Balears (CGT-BALEARS), Unió General de Treballadors a Illes Balears (UCA-BALEARS-UGT)

Alguns enllaços interessants

 1. Varias asociaciones protestan contra el juez del caso Alpha Pam
  Diario de Mallorca, 28-09-2013

dilluns, 23 de setembre del 2013

El president Bauçà, al Tribunal Europeu de Drets Humans (Estrasburg) (2)

L'Assemblea de Mestres i Professors en Català-Illes Balears, l'STEI-i i l'associació Drets Humans de Mallorca, disposen d'un informe jurídic, elaborat al despatx ADC Abogados, de Palma, que recull més de mitja dotzena de motius que permetrien dur el president José Ramón Bauzá Díaz davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a la ciutat francesa d'Estrasburg.

S'hi assenyalen iniciatives possibles, encaminades a portar-l'hi, vistes certes actuacions governamentals recents que podrien anar contra la llengua catalana, pròpia d'aquesta comunitat autònoma.

L'equip de treball, integrat per Pablo Alonso de Caso y Lozano, Francisco Jóse Alonso de Caso y Lozano, Francisco José Pérez Martínez, Antonio Lázaro González-Barba, Antonio Garrido Cobo, Marina Banús y Alonso de Caso, s'hi ha dedicat en cos i ànima el proppassat cap de setmana.

D'aquí, n'ha sorgit una estratègia jurídica davant aquestes actuacions del Govern de les Illes Balears, que, d'una manera insòlita fins ara, fa la impressió d'afanyar-se a provocar la desaparició, marginació i degradació de la llengua i la cultura catalana a les Illes Balears, com també la vulneració del dret a l'educació i a la llibertat d'expressió i opinió, uns drets reconeguts universalment.

A l'hora de portar el president Bauçà davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, per mor de l'actuació política, administrativa i judicial del Govern de les Illes Balears i del partit polític que el manté en el poder, s'hi detecten indicis nombrosos que podrien arribar a ser constitutius d'actes delictius diversos:

 1. DENEGACIÓ DISCRIMINATÒRIA D'UNA PRESTACIÓ DE CARÀCTER PÚBLIC, com és el dret a rebre l'ensenyament en llengua catalana, delicte previst i tipificat als arts. 511 i 512 del Codi Penal;
 2. IMPEDIR L'EXERCICI LEGÍTIM DE LES LLIBERTATS DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ, en relació amb detencions de manifestants a favor de la docència en català i/o contra l'actuació del Govern de les Illes Balears en matèria lingüística.
 3. PREVARICACIÓ, delicte previst i tipificat als articles 404 i 409 del Codi Penal, pel dictat d'un text normatiu nou, el 6 de setembre de 2013. Per tal d'implantar el Tractament Integrat de Llengües (TIL), dicta una normativa nova mancada de requisits, com són ara la urgència; i la matèria sobre la qual tracta, que afecta drets fonamentals, com l'educació.
 4. COACCIONS, amb l'objectiu d'impedir l'exercici d'un dret fonamental, en concret el dret a l'Educació, consagrat a l'article 27 de la Constitució espanyola; el dret de reunió i manifestació, consagrat a l'article 21 C.E., article 20.1 C.E.; el dret a expressar i difondre lliurement pensaments, idees i opinions, article 16 C.E.; el dret a la llibertat ideològica, article 14 C.E.; el dret a no ser discriminats, delicte previst i tipificat a l'article 172.1 (paràgraf 2n).
 5. DESOBEDIÈNCIA, pel dictat d'una norma nova amb la finalitat d'implantar el TIL, quan el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears suspèn l'aplicació d'aquest Decret de Tractament Integrat de Llengües.
 6. MALBARATAMENT DE CABALS PÚBLICS, per la quantitat de diners públics que el Govern de les Illes Balears destina a campanyes d'auto-publicitat en mitjans de comunicació a favor del TIL, incloent-hi anuncis a la premsa el 21 de setembre de 2013 al diari El Mundo, o el 23 de setembre següent al diari Última Hora.
 7. DISCRIMINACIÓ I PREVARICACIÓ per les sancions imposades a personal docent de Maó, sense perjudici d'altres tipus de delictes relacionats amb qualificació ulterior i el resultat derivat de la instrucció dels fets, i contra qualsevol persona jurídica o física que resulti responsable de fet o de dret.

Amb totes aquestes dades, les tres entitats esmentades -Assemblea de Mestres i Professors en Català-Illes Balears, STEI-i i Drets Humans de Mallorca- les mateixes que l'any passat varen comparèixer davant del Parlament Europeu, per denunciar-hi la política lingüística del president Bauçà, contrària a la llengua catalana, disposen de tots aquests altres motius que els empenyen a recórrer davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a la mateixa ciutat francesa d'Estrasburg.

divendres, 20 de setembre del 2013

El president Bauçà, al Tribunal Europeu de Drets Humans (Estrasburg) (01)

Drets Humans de Mallorca, a través del seu president, Bernat Vicens, fa suport explícit i ferm a la vaga indefinida que està duent a terme el professorat de les Illes Balears i Pitiüses, en defensa d'una educació pública i de qualitat per a tot l'alumnat illenc.

En aquest sentit, l'entitat creada a Mallorca l'any 1974 ha posat els seus serveis jurídics a disposició de l'Assemblea de Mestres i Professors en Català de les Illes Balears, com també de l'STEI-i, perquè totes tres entitats iniciïn els tràmits pertinents, encaminats a presentar José Ramón Bauzà, president del Govern de les Illes Balears, davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg.

Motius? Les seves polítiques lingüístiques orientades clarament a arraconar la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears (TIL), i les seves agressions normatives dirigides a vulnerar la llibertat d'expressió i de càtedra dels ensenyants (Llei de símbols).

Al despatx de l'advocat Pablo Alonso de Caso Lozano, s'ha iniciat l'estudi acurat de les actuacions més recents del president Bauçà, a fi d'esbrinar-hi quines responsabilitats penals li poden recaure, atenent el seu menyspreu evident, manifestat explícitament, cap a les lleis i l'estatut d'autonomia, cap a òrgans consultius, tribunals jurisdiccionals, Universitat de les Illes Balears, sindicats i col·lectius diversos...

Es tracta de les tres mateixes entitats mallorquines que el 14 de juny de 2012 compareixien davant del Parlament Europeu, amb seu a la mateixa ciutat francesa d'Estrasburg, per denunciar-hi les agressions insòlites, increïbles i inacceptables, que rep la llengua catalana per part de qui n'ha de ser el màxim defensor, el president del Govern, senyor José Ramón Bauzá Díaz!

Amb aquesta darrera decisió recent, les tres entitats mallorquines que l'any passat comparegueren davant l'intergrup parlamentari "Nacions, Regions i Llengües" del Parlament Europeu a Estrasburg (França), fan una passa més cap endavant a l'àmbit internacional: volen presentar enguany més actuacions governamentals inacceptables per part del president d'un territori dels Països Catalans (Illes Balears), en aquesta ocasió davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, a la mateixa ciutat centre-europea.

Saben cert que "el camí és llarg..." I també que "ja no tenim temps d'equivocar-nos... Cal anar endavant sense perdre el pas. Cal regar la terra amb la suor del dur treball. Cal que neixin flors a cada instant..."

Salut, coratge, lluita i resistència!

Alguns enllaços relacionats amb aquest assumpte:

 1. L’Assemblea de Docents estudia dur Bauzá al Tribunal Europeu de Drets Humans
  Nou diari Eivisa i Formentera – 22-09-2013
 2. L'Assemblea de Docents estudia dur Bauzá al Tribunal Europeu de Drets Humans
  Racó Català 22-09-2013
 3. El Govern de José Ramón Bauzá contra la legalitat vigent. “Si és possible s’ha de dur als tribunals i s’ha de arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg si és necessari.”
  Indirecte!cat 19-03-2012
 4. Volen dur Bauzá a la Haia i que Mateu Isern faci de mediador. L'Assemblea de Docents estudia les possibilitats de denunciar el president i tot el Govern de les Illes Balears al Tribunal Europeu de Drets Humans
  Mallorca confidencial – 21-09-2013
 5. Denunciarán a Bauzá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el TIL
  Mallorca confidencial – 21-09-2013
 6. L'Assemblea de Mestres i Professors en català estudia dur Bauzá al Tribunal Europeu de Drets Humans. Drets Humans de Mallorca també dóna suport a la vaga indefinida de docents
  Diari ara – 21-09-2013

dijous, 12 de setembre del 2013

Sona la música catalana, i viu el país sencer!

L'Onze de Setembre de Dos Mil Tretze no podrà ser mai recordat com un dia qualsevol, dins la història dels Països Catalans.

Al Principat de Catalunya s'ha duit a terme la manifestació més extensa (400 quilòmetres de recorregut) i més nombrosa (1.600.000 persones) que s'hagi fet mai a cap altre indret del Planeta Terra. Enhorabona a la gent principatina, que, com s'ha vist clar, en sap molt, d'organitzar-se i d'organitzar esdeveniments d'aquest nivell tan alt!

Els que hem hagut de seguir la Via Catalana cap a la independència, a través de mitjans de comunicació tan excel·lents com TV3-3/24, tot i que no ens hem pogut fer presents físicament al Principat, des de Mallorca estant ens hi hem identificat plenament, hi hem donat tot el nostre suport, i n'hem compartit l'enveja sana d'un poble que sap lluitar, amb eficiència, per aconseguir els objectius que s'ha marcat: esdevenir un nou estat europeu, com més aviat millor!

M'he sentit especialment emocionat quan he pogut veure que, a la plaça de Catalunya, a Barcelona, apareixien damunt de l'escenari els membres del Cor Jove i de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, interpretant-hi quatre peces magnífiques, sota la direcció admirable del mestre Esteve Nabona: El cant dels ocells, l'Himne a la joia, la Senyera i els Segadors! Fantàstic!

M'he fixat, també, que tothom qui es trobava damunt de l'escenari lluïa a les totes el floc quadribarrat dels Enllaçats pel català damunt del pit! Signes inequívocs de la catalanitat que s'escampa, també, des de l'illa de Mallorca, on han sorgit les iniciatives i romanen mantengudes per gent tan tossuda i infatigable com la presidenta de l'entitat mallorquina Forum Musicae, na Magdalena González i Crespí.

Tot i que no la hi he arribat a veure per TV, damunt l'escenari, segur que ha seguit de ben a prop qualsevol detall de la cerimònia, per tal que sortís així de bé com ha sortit tot.

Enhorabona al director Esteve Nabona i a la presidenta Magda González, per haver aconseguit fer visible als ulls i audible a l'oïda de tantíssima gent d'arreu del món, el llaç, el nom i els sons d'un Cor Jove i una Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans que, amb les seves músiques, contribueixen tan activament a enllaçar els territoris, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a l'Alguer!

Per molts d'anys!
Visca Catalunya, lliure i sobirana!

dilluns, 9 de setembre del 2013

Una iniciativa mallorquina, a l'àmbit nacional català

L'11 de Setembre de 2013, entre moltíssimes altres mostres d'expressió col·lectiva del poble català, presenta la gran novetat d'una presència singular: una iniciativa cultural mallorquina pren cos durant la commemoració entusiasta de la Diada Nacional de Catalunya: el Cor Jove i l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans actuen en concert a la plaça de Catalunya, juntament amb el Cor Jove de l'Orfeó Català!

Hi interpreten “El Cant dels Ocells”, "Himne a la joia" de la Novena Simfonia de Beethoven, el “Cant de la Senyera” i el “Cant dels Segadors”, dirigits pel mestre Esteve Nabona.

M'alegra ben molt haver romàs al costat d'aquesta munió de joves i al·lotes, d'entre 18 i 26 anys d'edat, des de l'any 2004 ençà. Durant aquests darrers 10 anys s'han afanyat a integrar-se dins d'una formació orquestral que, dirigida pel mestre Salvador Brotons, n'ha arreplegat membres de tots els territoris que conformen la nació catalana: de Salses a Guardamar i de Fraga fins a l'Alguer.

I m'omple de satisfacció immensa comprovar que, després de tantes dificultats i de tant entrebancs sorgits al llarg de la seva trajectòria extensa, l'OJIPC apareix al Programa de la Via Catalana, ni més ni pus que al mateix acte central que s'organitza a la plaça de Catalunya, a Barcelona, amb unes intervencions que s'inicien a les 17:15 de l'11 de Setembre de 2013!

Enhorabona a la presidenta de l'entitat mallorquina Forum Musicae, na Magda González, qui es mereix, al meu modest mode de veure, això i molt més encara.

No hi ha dubte que, amb una actuació tan singular com aquesta, es fan visibles a l'àmbit internacional uns Països Catalans enllaçats: per la Via Catalana cap a la independència, i també, pel Cor Jove i l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans.

QUE SONI LA MÚSICA, I QUE VISQUI EL PAÍS! (Magda Gonzàlez, a Ripoll)