dissabte, 9 de juliol de 2022

Presentació del llibre de Jaume Fernández Balaguer "Cecili Buele Ramis. Biografia d'un rodamón": persones que hi apareixen (i 4)

 L’esment, al llibre, de moltes persones conegudes

Mentre, diversos destinataris reben i llegeixen exemplars del llibre que l’autor cabaneter-celoní Jaume Fernández Balaguer, ha volgut publicar amb el títol «Cecili Buele Ramis. Biografia d’un rodamón», em van arribant comentaris i opinions diverses que hi fan referència, directa o indirecta.

Amb motiu del viatge que he fet recentment a Perpinyà, aprofit l’avinentesa per deixar-hi algun exemplar, a gent coneguda de Catalunya Nord. El bon amic Teo Vidal, qui juntament amb la companya maonesa Maria Benejam Berger, com sempre, m'hi han acollit la mar de bé, i n’han rebut un exemplar dedicat i signat, en un moment de la nostra retrobada amigable, em fa una observació sobre un fet en el qual jo no havia caigut: «Hi surten molts noms de persones que et coneixen o has tractat...»

Efectivament, quan m’he posat a fer-ne la llista, m’adon que són moltíssims els que hi apareixen! No m’hi havia fixat, d’una manera acurada i detenguda. Veig que hi surten molts noms i llinatges d’antics companys d’estudis. Amb molts d’ells no he tornat a mantenir cap altra casta de relació, des que deixàrem d'estudiar plegats. 

La lectura d'aquest llibre em duu a demanar-me, què se’n deu haver fet, d’aquelles vides compartides en algun moment de la nostra existència damunt d’aquest món nostre!

Tot recordant-hi els que ja se n’han anat d’aquest món, (veig que són molts, per als quals desig vivament la seva plena fruïció del cel nou i la terra nova on impera la justícia!), n’hi veig d’altres, que, d’una manera o una altra, hem aconseguit de mantenir, en mesura major o menor, una certa relació al llarg d’aquests darrers anys.

També n’hi apareixen algunes, d’amistats fetes amb posterioritat als estudis primaris, secundaris o superiors realitzats. Per motius i circumstàncies diverses, l’autor del llibre els hi ha volgut esmentar. Això m’ha portat a retrotraure’m a situacions viscudes, més o manco intensament, temps enrere. 

La lectura de les pàgines d’aquest llibre m’ha duit a reviure-ho tot de bell nou, amb una gran força, inesperada, insòlita, increïble. Li he d’agrair a l’autor que m’ho hagi fet reviscolar.

N’he pres algunes notes, aprofitant els moments lliures d’aquesta estada meva setmanal a la ciutat de Barcelona (sempre m’ha agradat molt visitar-la, romandre-hi, recórrer-la a peu, observar-n’hi detalls, assaborint-n'hi la cuina casolana catalana, admirant-ne edificis singulars, etc.)

El recull de totes les notes arreplegades, m’ha duit a elaborar aquesta llista de noms de persones que apareixen esmentades en alguna de les pàgines que conformen aquest llibre que Jaume Fernández ha volgut publicar.

Pentura me n’he deixat algunes sense citar-les. Sempre serà fruit d’una elaboració deficient de part meva, més que de les ganes o l’intent d’amagar-hi o ocultar-ne res ni ningú. (Ja em dispensarà qui em pugui dir que hi ha aparegut, al llarg del llibre, i que no figura en aquesta llista, que he fet, a estones perdudes, d’una manera ràpida i accelerada). Vagin per davant les meves disculpes. (N’agrairé qualsevol detall que m’arribi com a esmena, correcció o suggeriment).

LLISTA DE NOMS QUE APAREIXEN EN AQUESTA EDICIÓ PRIMERA DEL LLIBRE (presentats per ordre alfabètic, indicant-ne pàgines, i sense parar esment a citacions o esments de l’autor o meva), com a mostra d'agraïment personal meu, tant a la tasca desplegada per l'autor com a l'amistat i coneixença mantengudes amb cadascuna de les persones esmentades:

Adolfo Fernández 39
Agustí Baró 118
Agustí Estela 39
Agustí Serra 117
Alfred Miralles 49, 51
Andereya Makarakiza 57
Andrés Buele R. 164, 172
Andrés Buele S. 21, 27, 40, 109, 165, 172
Andreu Genestra 39
Andreu Obrador 29, 74, 155ss, 177
Andreu Rebassa 39
Ángel Fernández 177
Ángel Sáiz 40
Anselm Álvarez 69
Antoni Company 38
Antoni Estarellas 38
Antoni Font 39
Antoni Guardiola 39
Atoni Mir 106
Antoni Ramis 39
Antoni Roig  73, 74
Antoni Rullan 76
Antoni Vidal 146
Antònia Mas 66

Baltasar Barceló 38
Bartomeu Company 84
Bartomeu Ferrer 45
Bartomeu Jaume  28
Bartomeu Mestre 164, 177
Bartomeu Morey Fo. 39,
Bartomeu Morey Fe. 69
Bartomeu Nicolau 50
Bartomeu Pascual 74
Bartomeu Suau 40, 74
Bartomeu Tauler 74, 76
Bartomeu Vaquer 61, 64, 70
Bernat Aguiló 103
Bernat Martorell 62, 69
Bernat Pou 62
Bernat Segui 27
Biel Massot 6, 177
Biel Perez 38
Biel Vilanova 123

Carles Gasòliba 102
Carme Feliu 140ss, 177
Carme Riera 146
Carme Vidal 84, 115,150ss, 177
Catalina Mas 66
Caterina Canyelles 99
Cecilia Chamizo 177
Cesáreo Gabaraín 14

Damià Pons 101
Dolores Fernández 63

Eduardo Jordá 47
Erasmo Hinojosa 64
Esther Moreno 163

Felip Guasp 39
Fèlix Pons 98
Francesc Antich 106
Francesc Jaume 26
Francesc Suárez 40, 62, 64
Francinaina Cirer 87
Francisca Hernátndez 26
Francisca Vidal 151, 83
Francisco Morales B. 69
Francisco Morán 48
Frantz Fanon 48

Gabriel Barceló 99
Gabriel Estarellas 26, 47
Gabriel Janer 146, 151
Gabriel Pérez 39
Gabriel Ramis 50
Gabriel Reynés 23
Gabriel Seguí 75
Gaspar Munar 27
Gemma Martorell 59
Guillem Bauzà 16
Guillem d'Efak 165
Guillem Gelabert 19
Guillem Martorell 39
Guillem Miralles 49, 51, 74
Guillem Morlà 39, 62
Guillem Payeras 156
Guillem Simó 151

Inocencio Lara 160
Isabel Rosselló 7, 9, 66, 87, 88, 89, 98, 118, 160, 163, 166, 168, 169, 172
Itziar González 102
Iván Mella 76

Jaime Quintans 39
Jaume Bisellach 45
Jaume Buele 164
Jaume Darder 38
Jaume Matas 106
Jaume Obrador 144
Jaume Ramis M. 22
Jaume Ribas 39,51
Jaume Rovira 40
Jaume Salom 40
Jaume Santandreu 11, 61, 76, 133ss, 177
Jaume Serra A. 63
Jaume Serra P. 62
Jean P. Sartre 48
Jerònima Ribot  22
JL Garcia 123
Joan Bauçà 169
Joan Bestard 62, 73, 74
Joan Casas 38
Joan Company 45
Joan Darder 62, 74
Joan Fageda 168
Joan Ferrer 13
Joan Hervàs 33
Joan Julià 273
Joan Lladó 39
Joan Mas 14
Joan Mas F. 39
Joan Mas V. 33
Joan Matas 122
Joan Mora 38, 74
Joan Munar 80
Joan Nicolau 45
Joan Oliver 39
Joan Perelló 148ss, 177
Joan Pla 138
Joan Riera 38, 40, 61, 62, 64, 66, 68, 117, 161
Joan Rosselló 75
Joan Sunyer 74
Joaquim Castellet, 38
John F. Kennedy 73
Jordi Coch, 38
José Legrá 165
José M. Pemán 40
Josefina Company 84
Josep-Lluís Carod-Rovira 106
Josep A. Fuster 74, 76
Josep Clar 45
Josep Pesquero 39
Josep Noguera 74
Josep Pla 11
José Sacanell 45
Juan J. Martínez 39
Juan M. Bandrés 97

Lina Company 7, 9, 80, 81, 83, 85, 118, 150, 161, 171, 172
Lleonard Muntaner 113, 115, 138
Llorenç Tous, 75, 113ss, 137ss, 151, 158, 177
Llorenç Villalonga 100
Lluc Riera 74

M. Antònia Munar 100
M. del Carme Ramis 22, 117, 171
M. Lluïsa Quadreny 19
Magdalena Arbona 109
Magdalena González 118
Manuel López 39
Marc Sansó 40
Maria Ana Buele 164, 172
Maria Quetglas 63
Maria Ubeda 14
Mariano Moragues 62, 63
Martí de Porres 165
Mateu Cladera 38
Mateu Matas "Xuri" 117
Mateu Morro 153ss, 177
Mateu Ramis 62, 63, 76, 144, 153, 158, 160, 161
Mercedes Toledo 76
Mikaeli Micombero 56
Miquel Amengual 62
Miquel Bestard 62
Miquel Company 69, 159ss, 177
Miquel Font 39
Miquel Lliteres 16
Miquel López C. 48, 118, 143ss, 177
Miquel Mayol 102
Miquel Monserrat 39
Miquel Mulet 69
Miquel Parets 137
Miquel Perelló 39
Miquel Riera 40
Miquel Serra 40
Miquel Vives 177
Mohamed Sidati 102
Mohammed Abdelaziz 99, 103

Nadal Trias 40
Nicolau Company 83, 151

Oriol Junqueras 134

Papa Joan XXIII 73
Papa Pau VI 50
Papa Pius XII 82
Pare Atanasi 26
Pau Lladó 177
Pau Oliver 45
Paula García 177
Pep Estelrich 75
Pere Barceló G. 37, 62
Pere Esteve 102
Pere J. Amengual 157ss,177
Pere Llabrés 45
Pere Llompart 39
Pere Noguera 101
Pere Orpí 75
Pere Pons-Estel 39
Pere Ramis 39
Pere Reig 39
Pere Rosselló 40
Pere Rotger 40
Petica Feliu 40

Rafael Álvarez L. 43, 44, 45
Rafel Feliu 40
Rafel Julià 39
Rafel Mayol 39
Rafel Nicolau 39
Rafel Sansó 40
Ramon Izqüe 164
Ramon Oró 164
Ramon Serra 38
Ricardo Collantes 177
Ricardo Lozano 39
Rita Sastre 66
Roberto Mesa 48
Rosa V. Romero 162

Salvador Llull 39
Sebastià Barceló  15
Sebastià Feliu 19
Sebastià Franch 62
Sebastià Martorell 84
Sebastià Mesquida 38
Sebastià Pons 39
Sebastià Salom 51
Sebastià Serra 99, 167ss, 177

Teodor Suau 74
Teodor Úbeda 59, 61, 63, 69, 76
Teodoro Obiang 103, 111
Tio Quico 27
Tomeu Suau 38
Toni Bauzà 123
Toni Garí 117
Toni Mas 38
Toni Ramis 69
Tonina Canyelles 117

Valentín Herrero 14
Vicent Tur 69

Xesc Sanchis 117
Xose M. Beiras 102

Zully S. Moreno 162ss, 177