Projecte educatiu europeu «Compartint infàncies» (Sharing Childhood), a Palma

En acabar el primer trimestre del curs escolar 2017-2018, al CEIP Els Tamarells, de s'Arenal, s'ha acabat també el SACHI2 (Sharing Childhood) «Infàncies compartides»,  un projecte europeu que, amb el suport tècnic de la UIB, s'ha duit a terme a tres centres escolars infantils de Palma.


Per a mi ha estat una experiència molt enriquidora. El contacte mantengut amb infants de 10-11 anys, des que m'hi vaig embrancar el proppassat 19 de setembre, amb el compromís de dedicar hi una hora i mitja a la setmana, m'ha servit ben molt, tant per compartir-hi coneixements adquirits al llarg de ma vida setantina, com també per tenir l'oportunitat d'aprendre-hi coses noves desconegudes per mi.

Em sent molt agraït a la Direcció del CEIP, a les mestres i tutores del centre, a les tècniques de la UIB i a tot el personal que hi ha participat, per l'ajut que m'han prestat a l'hora d'aprofitar al màxim aquesta oportunitat.

Per damunt tot, em sent molt agraït als 48 infants de cinquè curs que hi han pres part. D'una manera especial als sis que s'han integrat dins el grup auto-denominat WATERMELON, compost per n'Alba, n'Angèlica, n'Elena, na Nerea, en Raül i en Samuel


De tots i cadascun d'ells he après ben molt. Sobretot pel que fa a l'ús de les noves tecnologies, a la pràctica decorativa, a l'ús de l'anglès elemental, al treball en equip, a la responsabilitat compartida... 

M'ha alegrat ben molt que durant totes les vuit sessions ens hàgim pogut comunicar en català, la llengua pròpia de Mallorca, sense cap casta de dificultat, malgrat procedències familiars de continents diversos...

Esper i desig que tothom se n'hagi pogut beneficiar, d'aquesta aportació nostra a la realització del projecte.