dissabte, 29 de juliol de 2023

Festa parroquial de Santa Catalina Thomàs, a Palma

Amb la presència i presidència en una concelebració eucarística de dos bisbes i cinc capellans, la parròquia de Santa Catalina Thomàs fa enguany l’acte central de la festa de la seva patrona, la santa valldemossina, «la santa més mallorquina i la mallorquina més santa».

Poques vegades tenim l’oportunitat de veure en aquesta església parroquial de Ciutat una celebració eucarística presidida per dos bisbes. En aquest cas i enguany, es tracta de monsenyor Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe de Mallorca, i monsenyor Francisco César García Magán, bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Toledo, secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola.

Al final de la missa, el rector de la parròquia, mossèn Ramon Lladó i Rotger, canonge penitencier de la Seu Catedral de Mallorca, hi ha fet referència explícita. N’ha agraït la presència i hi ha esmentat, a més a més, els preveres concelebrants, el coro, la directora, l’organista, na Martina la Beateta, els pagesets i les pagesetes que l’han acompanyada, escolanets, colles que han ballat l’Oferta, els qui han enramellat l’església, els xeremiers, els lectors, tots els assistents...

L’església, en ple mes de juliol calorosíssim, era plena a vessar, majoritàriament ocupada per la gent major a la qual s’han reservat bancalades i s'ha volgut retre homenatge sentit. Se’ls ha lliurat un llibre i un petit diploma commemoratiu de la jornada, com també un refresc compartit amb tots els assistents. 

Mentre el bisbe Taltavull anava saludant tots els homenatjats, el bisbe García Magán oferia a la veneració de la resta de participants la relíquia de la Beateta, Sor Tomaseta, Santa Catalina Thomàs.

A la sortida del temple, ball i música mallorquina a la plaça de Santa Pagesa.