II Trobada de Corals, al Seminari Nou (3): cant de l'Adeste, fideles

Com a cloenda de la II Trobada de Corals organitzada pels Amics del Seminari, al Seminari Nou de Mallorca, tots els assistents canten l'«Adeste, fideles» acompanyats a l'orgue pel company campaneter  Arnau Reynés i dirigits pel company mancorí Tomeu Ripoll.


Després de les intervencions realitzades, amb el cant de la Sibil·la, el concert de la Coral de Sant Miquel (Campanet), Sa Nostra Schola Cantorum (Amics del Seminari) i la Coral Units com Brins (Felanitx), tos els assistents entonen aquest cant de Nadal tan conegut.

Prèviament se n'ha repartit el text de les estrofes que s'hi canten, juntament amb el full que conté el programa de la Trobada.
Cap comentari: