Vídeos de la II Trobada de Corals, al Seminari Nou (20-12-2016)

II TROBADA DE CORALS, AL SEMINARI NOU
organitzada pels AMICS DEL SEMINARI
(Vídeos enregistrats per Cil Buele)
Mallorca, 20 de desembre de 2016

Organitzada pels Amics del Seminari, per segon any consecutiu es duu a terme la Trobada de Corals a la capella del Seminari Nou. En aquesta ocasió hi participen: La Sibil·la, la Coral de Sant Miquel de Campanet, la Nostra Schola Cantorum i la Coral Units com Brins de Felanitx, seguint aquest ordre amb què se'n presenten els vídeos, tot seguit.

A) CANT DE LA SIBIL·LA
 1. Pilar Jiménez, amb Arnau Reynés a l'orgue
 2. B) CORAL DE SANT MIQUEL, DE CAMPANET
  (Organista: Arnau Reynés – Director: Pere Reynés)

 3. Transeamus usque Bethleem – Josep Ignasi Schnabel. 1
 4. On anau pastorets – Arr. D. Willcocks
 5. The Lord bless you and keep you – Arr. J. Rutter
 6. Oh Holy night – Arr. Sally DeFord
 7. Veni, veni Emmanuel
 8. – Himne d'Advent. Cant Gregorià
  C) SA NOSTRA SCHOLA CANTORUM

 9. Verbum caro – L. Perosi
 10. Veni, veni Emmanuel (Himne d'Advent. Cant Gregorià)
 11. Christus natus est nobis (Antífona de l'Invitatori de Nadal i Salm 94. Cant Gregorià)
 12. Te lucis ante terminum (himne d'Advent)
 13. D) CORAL DE FELANITX UNITS COM BRINS
  (Piano: Jaume Manresa Adrover – Directora: Francisca Rosselló Monserrat – Presentador: Bartomeu Rosselló)


 14. Vou-veri-vou (Honorat Noguera Aulí. Lletra: Mateu Obrador Bennàssar. Armonit.: Bartomeu Oliver Martí)
 15. Nadil – Nadal (Antoni Vaquer Ramis. Paràfrasi: Miquel Vicens Capó. Armonit.: Miquel Xamena Palou)
 16. Bresol de palla (Armonit.: Miquel Xamena Palou)
 17. Anem a Betlem (Catalina Ramon Ramis)
 18. El Trineu (Popular nord-americana. Adaptació: Antoni Martorell Miralles. Acompa.: J.S. Piermont)
 19. E) CANT DE CLOENDA:

 20. Adeste fideles
 21. F) PRESENTACIÓ, PER CIL BUELE