dijous, 2 de febrer de 2023

"Entre nosaltres", llibre de Sebastià Mesquida

Portada i contraportada del llibre de SEBASTIÀ MESQUIDA

El bon amic i condeixeble artanenc, Sebastià Mesquida i Sureda, em fa a saber que, tot i la seva ceguesa profunda adquirida els darrers temps, ha publicat recentment un llibre de 64 pàgines.

Me’n passa un exemplar, que mir de fullejar tot d’una que arriba a les meves mans. Li ho agraesc de bon de veres.

El titula «ENTRE NOSALTRES». El trob summament interessant... en els textos que arrib a comprendre més nítidament...

Conté una introducció. A càrrec de Jaume Mateu i Martí, «L’oracle a la recerca de la solidesa. A manera d’introducció» (Pàg. 7). 

Dos capítols: «Una societat fragmentada» (Pàg. 23) i «Un buit que callam, una societat distant» (Artà-Palma, gener de 2022) (Pàg. 39). 

Acaba amb una «Nota d’agraïment» (Pàg. 59).

Lleonard Muntaner n’és l’editor.

Tot plegat em duu a recordar la presentació d’altres llibres seus, que feim conjuntament amb Jaume Santandreu. Per exemple, «El Déu possible», a sa Nostra el 6 de juny de 2006

En aquell llibre Sebastià vol remarcar el paper d'instància central de la religió i de les esglésies cristianes.

Esmenta la ruptura altament significativa entre la religió i la vida més ordinària i coneguda dels homes d'avui dia, una ruptura que considera decisiva per a la concepció del déu avui possible (p. 9).

Afirma que el llibre, d’una banda, va orientat directament contra el trencament entre el vessant religiós i el de la vida mundana de l'home; i, de l’altra, es declara totalment a favor d'encarar obertament la relació franca entre ambdós vessants humans.

Així comença i així acaba aquell llibre que presentam en 4 parts ben diferenciades: (1a), (2a), (3a) i (4a) 

Portada del llibre (2006)

Al llarg d'aquelles 58 pàgines, l’autor s'afanya a presentar les esglésies cristianes, més com una espècie d'empreses constructores d'entrebancs, que no d'institucions humanístiques que miren de parar esment en les coincidències.

La presentació d’un altre llibre seu, la tornam a fer conjuntament en Jaume Santandreu i jo mateix, en aquest cas, el mes de juny de 2014 a Can Alcover.

Portada del llibre de SEBASTIÀ MESQUIDA (2014)

Duu per títol «En nom de Déu? En nom de l’home?» 

Es tracta, com sempre, d'un llibre dotat d'una càrrega de profunditat tan forta i tan gran, que s'esdevé explosiva.

Introducció de JAUME MATEU I MARTÍ (2022)

El llibre més recent, que tenc suara mateix a les mans «Entre nosaltres», com molt bé manifesta el presentador, explicita clarament el Sebastià més reflexiu: 

«De la reflexió, en Sebastià en fa matèria, això vol dir, en fa vida».