Setè i darrer dia d'estada meva a Barcelona, en mon any sabàtic 2018

Aquest dijous, 22 de febrer, mentre em trob a Barcelona passant-hi el meu setè i darrer dia d'estada en aquest mon any sabàtic -abans de pujar cap al monestir de Montserrat-, se celebra a Mallorca la festa de la Càtedra de Sant Pere, titular del Seminari diocesà. 

Sembla que enguany es torna a celebrar «in splendoribus», en aquesta ocasió al Seminari Nou (Son Gibert), amb la presència dels Amics del Seminari, l'Schola Cantorum, la comunitat del Seminari Major (7 seminaristes i 2 diaques) i la comunitat del Seminari Menor (10 joves adolescents). El bisbe de Mallorca Sebastià Taltavull, per motius d'agenda, no els pot acompanyar.

Així ho feia a saber el  rector del Seminari mossèn Bartomeu Villalonga el proppassat 29 de gener, en carta signada i tramesa als Amics del Seminari.

Enguany s'hi vol afegir un motiu més a aquesta festa que, juntament amb el Col·legi Sant Pere, s'ha de convertir també en agraïment a mossèn Joan Puigròs per tota la feina feta durant més de quaranta-set anys a l'edifici del Seminari.

Precisament avui mateix he tengut oportunitat de retrobar-me, a Barcelona, amb el grup que constitueix el bassó del que se'n pot considerar la Delegació a Barcelona dels Amics del Seminari de Mallorca: Andreu Obrador, Jaume Lliteras i Manel Cortès

Jaume Lliteras, Manel Cortès,
Andreu Obrador i Cil Buele
Tots quatre ens hem arreplegar a la «Piper's Taverna» de prop de la Diagonal. Hi hem compartit una llarga estona de conversa i d'intercanvi de records i d'opinions, sumant-nos a la festa mallorquina i enviant-hi la nostra imatge i les nostres paraules als representants de l'Associació Cultural Amics del Seminari de Mallorca, els estatuts i l'acta fundacional de la qual han estat presentats recentment a l'Administració autonòmica per a la seva autorització legal.

Així ho difonia a tots vuit vents del món  i de la bolla el bon amic bunyolí Joan Brunet:

«L'inesgotable rodamón Cil Buele, ha reunit tres molt bons amics nostres residents a Barcelona, Andreu Obrador, Jaume Lliteras i Manel Cortés, com delegació a Barcelona de "Amics del Seminari",  ens han passat la foto adjunta amb el següent comentari: «La delegació d’Amics del Seminari de Mallorca a Barcelona se suma a la festa de la Càtedra de Sant Pere i a l’acte d’homenatge a Joan Puigrós