Parlament de les Illes Balears, contrari a judicialitzar el procés sobiranista a Catalunya, fa suport a la democràcia

Aquest dimarts, 21 de febrer de 2017, he passat un guster d'assistir a la sessió plenària del Parlament de les Illes Balears: m'interessaven especialment dues iniciatives parlamentàries. Figuraven als dos darrers punts de l'ordre del dia. M'hi he fet present a les 12:30 i me n'he sortit a les 15:30 h.

La diputada de Podem Illes Balears, Laura Camargo,
defensa la proposició no de llei i en demana el suport
He pogut seguir de prop la primera iniciativa, presentada pel grup parlamentari Podem Illes Balears. Fa referència directa i explícita a la santa mare església catòlica apostòlica i romana, en el seu vessant més visible com a propietària titular de béns patrimonials...

Presentada per la diputada Laura Camargo, s'hi reclama «la titularitat del domini  o d'altres drets reals «immatriculats» a favor de l'Església catòlica a les Illes Balears»

M'ha servit, si més no, per aprendre i conèixer el significat d'aquest mot -desconegut per mi fins a aquell moment-: el fenomen de les «immatriculacions», una pràctica de l’església catòlica que en els últims anys li ha permès d'inscriure al seu nom, de manera estranya, més de 4.500 immobles en tot el territori de l’Estat..., segons informacions derivades de preguntes adreçades al Govern espanyol, des del Senat. 

A la cambra balear, el debat s'ha perllongat durant una hora i mitja, aproximadament. Sortint-ne aprovada aquesta proposició no de llei, presentada pel grup parlamentari Podem Illes Balears.

La diputada de Més per Mallorca, Margalida Capellà,
defensa la proposició no de llei, reclamant-ne el suport
Més o manco com ha succeït amb la segona, que ha estat plantejada pel grup parlamentari Més per Mallorca

Es tracta d'una proposició no de llei presentada per la diputada Margalida Capellà, amb la finalitat d'obtenir l'aprovació majoritària dels grups parlamentaris, fent suport explícit a la democràcia i mostrant-se obertament contraris a la judicialització del procés sobiranista de Catalunya.

Per 35 vots a favor i 20 en contra (PP-Ciudadanos) se n'ha aprovat la proposta, consensuada amb la resta de grups parlamentaris (Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem Illes Balears, PSOE, El Pi).

Tot i que m'ha sorprès el nombre d'absències (4), entre les quals la presidenta del Govern, Francina Armengol, m'ha alegrat ben molt veure que, amb una majoria considerable, el Parlament de les Illes Balears fa suport explícit al procés sobiranista català i es declara contrari al tractament que comporta, per part del Govern espanyol, la judicialització d'una iniciativa tan democràtica, com és ara la celebració d'un referèndum perquè Catalunya decideixi el seu futur com a nació.

També resulta satisfactori poder veure que, a les cadires reservades per al públic assistent a la sessió plenària del Parlament, membres d'organitzacions, com són ara l'Assemblea Sobiranista de Mallorca o també Esquerra Republicana Mallorca, hi són presents, seguint amb deteniment cadascuna de les intervencions parlamentàries.

Tant les que surten dictades pel seny asserenat i la serenor assenyada, com les que provenen visceralment de ments tan ofuscades que es mostren incapaces de besllumar el més petit bri positiu d'una iniciativa parlamentària tan clara i catalana com aquesta.