Digitalització!

Amb les tècniques més modernes, d'ara endavant i des d'un cap a l'altre del món, bé sia amb un ordinador bé sia amb un mòbil, tothom que vulgui pot consultar, llegir i difondre el contengut de bona part de les revistes que la Premsa Forana de Mallorca ha anat publicant en aquestes darreres dècades.

Com s'assenyala a la Memòria del projecte, redactada pel president de l'entitat Gabriel Mercè l'any 2006, “es tracta d’un bagatge cultural i periodístic important, especialment recopilat durant els darrers 26 anys, coincidint amb l’existència de la nostra Associació... A hores d’ara, el pressupost encarregat inclou la digitalització de 522.000 pàgines. Inclou l’inventari de totes les edicions, desenquadernament, digitalització, tractament documental per a la seva incorporació al servidor d’internet, elaboració de DVD-Rom i CD-Rom master, tant per a l’APFM com individual per a cada publicació asociada, enquadernació conservant les tapes originals i entrega de documentació... Aquest projecte inclou totes les publicacions que estan o han estat associades a l’APFM des de la seva fundació i fins al 31 de desembre de 2005”.

Gràcies a aquestes tècniques més modernes, i al suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, s'ha pogut digitalitzar un nombre considerable de revistes publicades a gairebé tots els pobles de Mallorca.

Com es fa públic al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, durant l'any 2006, rep una subvenció concedida a projectes que contribueixen al foment del periodisme i de l'espai català de comunicació, presentats per associacions de premsa escrita, d'acord amb la Resolució PRE/428/2006, de 27 de febrer, de convocatòria pública signada pel conseller Primer, Josep Bargalló i Valls. El projecte és la digitalització de l'hemeroteca de l'entitat. L'import atorgat és de 70.000,00 euros.


Divendres, 27 de juny de 2008, em faig present a l'Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull de la UIB, convidat per la Universitat de les Illes Balears i l'Associació de Premsa Forana de Mallorca a l'acte de presentació de la Digitalització de l'Hemeroteca de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca
que ha duit a terme el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

La col·laboració més intensament desplegada a l'illa de Mallorca durant l'any 2006 per la Generalitat de Catalunya porta fruits tan exquisits com aquest. S'ho paga continuar-la i ampliar-la.