Rajoy Brey, prestidigitador pèssim de la paraula

Avui, festa catòlica de la Candelera, m'han entrat ganes d'entretenir-me a llegir, íntegrament i pausada, el text oficial de la intervenció del president del Govern espanyol i del Partit Popular, Mariano Rajoy Brey, davant del Comitè executiu nacional del Partit Popular.

Em sembla que al senyor president del Govern d'Espanya, malabarista xerec de les paraules, se li veu i descobreix tot d'una el truc! Mostra el llautó, massa lluent!

Parla de transparència, d'integritat, d'honradesa, com si no n'hagués parlat mai, d'això, fins ara. O és que avui no diu el mateix que ja va dir durant la campanya electoral? Si no ho va dir aleshores, per què ho diu ara? Si ja ho va dir llavors, a què ve i de què serveix tornar a dir-ho ara? Quantes vegades més fa comptes de tornar a repetir les mateixes paraules, falses, inútils?

A primer cop d'ull, tal volta per allò que en diuen deformació professional, em copsen l'atenció certes errades que acompanyen la redacció d'un escrit tan xerec com aquest -si les hagués comès cap infant català, podria haver provocat un terratrèmol ministerial de gran embalum!-:

“quien piense que tiene que que ganar algo... Como no tampoco tengo duda alguna... la seguridad de que les gobiernan personas nhonradas e íntegras... al servicio del bien común y del biefnestar de sus compatriotas...”

A banda d'això, -que al rang presidencial espanyol no hauria de deixar de tenir certa importància, sobretot, si hom atén el poc domini de llengües que s'hi ha instal·lat durant dècades i els mitjans milionaris amb què es compta per evitar-ho-, el contengut destil·la reiterades grans dosis de falsedat, de cinisme, de demagògia, d'ocultació, de provocació, d'humilitats falses, de negació d'evidències...

Basta girar una ullada i parar una mica d'esment a alguns paràgrafs:

“quienes han depositado en el Partido Popular su confianza ... merecen que disipemos cualquier sombra sobre nuestro comportamiento. .. todos los españoles... tienen el derecho a recibir la seguridad de que les gobiernan personas nhonradas e íntegras ...yo me comprometo personalmente y comprometo a todo el partido a desplegar en esta cuestión la máxima transparencia. También me comprometo a facilitar todo aquello que sea preciso para que resplandezca la verdad; y también a poner todo de nuestra parte para que no quede, sobre esta cuestión, la menor sombra de duda. ”

Amb quina barra, aquest senyor pot dir públicament:

“Conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo. No tiene nada que ver con el Partido Popular, pero se atribuyó intencionadamente al Partido Popular. ¿Por qué? Que responda quien hace esas atribuciones o quien piense que tiene que que ganar algo con ellas... La sombra de la sombra de un indicio manipulado no puede servir para que cualquier español pierda la presunción de inocencia, no puede servir. ”

Quines grans dosis de cinisme més petri! Per què, abans de dir-ho públicament a tota l'audiència espanyola, no s'atreveix a dir-ho també i a fer-ho a saber al seu ministre Cristóbal Ricardo Montoro Romero i a la secretària general del seu partit, María Dolores de Cospedal García, que no fa gaire, també intencionadament, van fer atribucions idèntiques adreçades públicament a la coalició catalana que conformen CIU?

“el partido popular ni tiene ni ha tenido cuentas en un país extranjero ”

Només faltaria això, que les sigles del PP tenguessin cap compte particular a qualque país estranger! No es tracta que sigui el Partit Popular el que figuri com a titular de cap compte a l'estranger. Es tracta, senyor Rajoy Brey, que vostè com a president d'aquest partit, pugui confirmar i confirmi públicament que cap membre del PP no en té cap, d'aquests comptes a l'estranger.

“Transparencia total... me refiero a declaraciones de la renta, a declaraciones de patrimonio y cuanta información sea relevante a estos efectos. ”

No ens prengui per tan beneits, senyor Rajoy! Vostè, com a bon enregistrador de la propietat, sap molt bé -i nosaltres, sense ser-ho, també n'estam convençuts- que no sempre la transparència total queda reflectida a la declaració de la renda o a la declaració de patrimoni. Per molt que surtin publicades a la web de La Moncloa. Fa falta endinsar-se en altres àmbits, també, si hom vol de bon de veres obtenir-ne informació rellevant. I vostè ho sap més que ningú!

“Conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo ... apareció la historia de los sobres que supuestamente corrían por los pasillos de esta casa... aparecen en la prensa unas notas sin que se sepa de dónde salen ni quién las ha puesto en circulación, pero que dan pie a toda clase de infundios... El resultado es que se ha provocado un escándalo de grandes dimensiones que afecta a miembros muy significados del partido y que, por incluirme a mí entre ellos, alcanza a la Presidencia del Gobierno. .. No debemos permitir que unas personas, los españoles, a los cuales le estamos pidiendo sacrificios y renuncias pueda tener la impresión de que no estamos a la altura del rigor ético más estricto y de la integridad más escrupulosa. ”

De bon de veres el senyor Rajoy creu que ell, els seus companys de partit, els governants del PP d'arreu de l'Estat “estan a l'altura del rigor ètic més estricte i de la integritat més escrupolosa”? Què més ha de passar perquè s'adoni que el grau i nivell de corrupció institucionalitzada que s'ha incrementat aquestes darreres dècades a l'estat espanyol ja resulta insuportable? O ja no recorda les decisions que, efectivament, ell mateix ha hagut de prendre, precisament, perquè no s'hi estava? Ja s'ha oblidat de València, Madrid, Balears, etc.?

“Yo ganaba más dinero en mi profesión que como político ... No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero, pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida ... No he venido a la política a pedir aplausos, ni dinero, ni a satisfacer vanidad alguna. ”

Aquest senyor sembla que ens vol prendre el pèl, a tots! Quin cinisme més barroer! Qualcú coneix qualque lladre que s'hi reconegui, de bones a primeres? Qui roba, gairebé sempre també menteix! Pot ser molt bé que se n'hagi oblidat, d'això, el president d'un partit tan corrupte, que té tants membres condemnats per la justícia, com és ara el Partit Popular. I que se n'hagin oblidat, també d'això, tants membres del PP que donen suport al president Mariano Rajoy Brey!

“Cualquier deducción de irregularidad alguna en nuestro comportamiento a partir de los papeles apócrifos que motivan esta situación no responde a la verdad, es total y radicalmente falsa.

Quantes entrades ha fet fer el senyor Rajoy als registres dels Jutjats, denunciant això que qualifica com a radicalment fals, que no respon a la veritat? Per quines cinc-centes, hores d'ara, encara no se sap que s'hagi portat als Jutjats cap denúncia contra aquestes falsedats?

Mariano Rajoy Brey, a més d'enregistrador de la propietat (bo o xerec, no se sap!), s'està convertint en prestidigitador pèssim de la paraula mal escrita i més mal llegida en públic.

Malauradament, el problema més seriós que té i manté Espanya des de fa temps, a més del govern actual corrupte, n'és l'alternativa amb què compta!

Com més aviat millor, que véngui, que arribi, que Europa gaudeixi de la independència dels Països Catalans!