Salvem els Renoir, a Mallorca

M'acaba d'arribar una notícia que m'ha agradat ben molt.

S'està comprovant la força d'una resposta ciutadana davant l'anunci del tancament de les sales de cinema RENOIR a Palma.

Gràcies a l'esforç d'unes cinc persones, s'ha començat a fer una feina seriosa, encaminada a aconseguir el manteniment d'unes sales de cinema que mai per mai no s'haurien d'haver hagut de tancar a Ciutat!

Només en una setmana ja s'hi han inscrit més d'un miler de persones. Primerament, amb la signatura de fulls, després amb correus electrònics i, des d'ahir mateix, a través d'un formulari específic.

Davant d'unes perspectives tan engrescadores, m'apunt a fer-hi i a demanar-ne suports.