Maria Ferret, a la finca escolta de sa Torrentera (Sencelles)

En manco de vint-i-quatre hores, he tengut la gran sort de poder participar activament a dues activitats eminentment escoltes: al lliurament dels Premis de la Fundació Maria Ferret, que es va fer a Can Tàpera, divendres, i a la col·locació de les cendres de na Maria Ferret a la finca escolta de sa Torrentera (Sencelles), dissabte.

Particularment emotiva per a mi la trobada amb companyes i companys escoltes a sa Torrentera on, amb la presència dels seus quatre fills i la seva filla, n'hem depositat les cendres ben al costat de les del seu espòs i pare, n'Eladi Homs.

Hi he tornat a fer públic el nostre compromís, adquirit quaranta-cinc anys enrere, de romandre sempre a punt en la defensa dels drets de les dones a l'interior de les nostres societats profundament masclistes...

A veure si, també en aquest àmbit d'actuació nostra, aconseguim de deixar el nostre país una mica millor d'així com l'hem trobat en nàixer!