Concentració davant dels jutjats, pel cas ALPHA PAM

El mes d'abril d'enguany moria de tuberculosi a Mallorca un ciutadà d'origen senegalès, ALPHA PAM. A causa de l'exclusió sanitària provocada per les polítiques d'austeritat fixades a l'Estat espanyol, no va ser atès degudament a cap hospital públic.

Tot i les iniciatives cíviques empreses des del primer moment, que es fan ressò del cas, donen suport a una investigació dels fets i els denuncien davant dels tribunals de justícia, quan ja han transcorregut més de cinc mesos, fa la impressió que la tramitació del cas roman paralitzada als jutjats de Palma.

Per aquest motiu, les entitats denunciants Drets Humans de Mallorca , ASEMA (Associació Senegalesa Mallorquina) i CGT-Balears.

Per aquest motiu, DIVENDRES 27 DE SETEMBRE, A LES 11 del matí es convoca una concentració davant dels jutjats de Via Alemanya de Palma, amb les finalitats exposades al

Comunicat conjunt

Davant la conducta del titular del Jutjat d’Instrucció nº 2 de Palma, Pedro José Barceló Obrador, en les actuacions del cas de la querella interposada per les nostres entitats, en relació amb la mort del ciutadà senegalès Alpha Pam, volem fer públiques les següents consideracions:

  • Les entitats referides volem mostrar la nostra més enèrgica repulsa i denúncia per la pèssima dedicació i mal tracte que aquest jutge instructor està procurant en les Diligències prèvies 3406/2013, en relació amb la desgraciada i inhumana mort del ciutadà Alpha Pam, vinculada a la desatenció per part dels Serveis Públics de Salut del Govern Balear.
  • La instrucció està essent lenta i no ajustada a dret, pels motius que les nostres entitats han fet constar davant el Jutjat d’Instrucció.
  • A més de tot això, el jutge sol·licita a les entitats querellants, en la seva condició d’acusació popular, una fiança per un total de 12.000 euros. El jutge no està atenent els delictes que suposadament s’han comès (especialment els bens jurídics protegits en aquests casos presumptament delictius), així com la naturalesa i entitat de les associacions que interposam la querella, així com tampoc la gravetat dels fets objecte de la querella interposada.
  • A tot l’anterior cal afegir la decisió de no voler ni acceptar els escrits que es presenten per part de les nostres entitats. Se’ns ha negat, fins i tot, l’accés a la consulta de les actuacions, la qual cosa ens provoca una greu indefensió, tant a les nostres entitats, com també a la família del jove mort i a la societat en general, en relació als fets denunciats.

Donades les causes i les circumstàncies que la varen envoltar, la mort d’Alpha Pam no hauria de deixar tranquil a ningú. La millor manera d’assegurar que no es tornin a repetir fets com aquests és la total depuració de responsabilitats de les persones que, des del seu càrrec institucional o des d’iniciatives particulars, varen intervenir, per acció o omissió, en la mort d’Alpha. Si en aquest camí ens trobam amb actuacions com les del jutge Barceló, cal demanar-se legítimament a favor de qui juga (o jutja), i les consegüents dubtes sobre la seva imparcialitat.

Per això, des de les nostres entitats convocam una concentració de protesta, per al proper divendres dia 27 de setembre, a les 11,00 hores, a la porta dels Jutjats de via Alemanya, de Palma. Fem una crida a totes les persones i entitats socials de Mallorca, per assistir a aquesta acció solidària amb Alpha Pam amb totes les persones víctimes de les lleis inhumanes i racistes, i dels abusos de poder que es cometen contra els més febles.

Justícia per a Alpha Pam!
Alpha Pam som tots i totes!

Palma, 19 setembre de 2013

Associació Drets Humans de Mallorca, Associació de Senegalesos de Mallorca (ASEMA), Confederació General del Treball de les Illes Balears (CGT-BALEARS), Unió General de Treballadors a Illes Balears (UCA-BALEARS-UGT)

Alguns enllaços interessants

  1. Varias asociaciones protestan contra el juez del caso Alpha Pam
    Diario de Mallorca, 28-09-2013