Manifest conjunt contra la corrupció

Tretze entitats mallorquines denuncien públicament la situació actual generada per la proliferació de casos de mala praxi a les institucions públiques, segons fa públic Diari de Balears.
Segons el president de Justícia i Pau, Carmel Bonnín, "la democràcia va tornant menys participativa i més corcada per dins."
Les tretze entitats signants del document critiquen la gestió pública dels pol´tics i que només actuen moguts pels seus interessos.
Demanen als partits transparència econòmica, autocrítica, imparcialitat i fermesa, a més de la recuperació urgent del sentit ètic.

Anima i reconforta veure que una entitat mallorquina com Justícia i Pau fa públic un Manifest conjunt contra la corrupció, signat per tretze entitats que denuncien la situació actual marcada per la proliferació de mala praxi a les institucions!

Llàstima que no s'hi esmentin votants i funcionaris que l'haguessin poguda impedir...