Maria Salleras Juan, Premi Olímpia 2011 del Lobby de Dones de Mallorca

"Amb aquesta candidatura feim un reconeixement a una trajectòria de vida -va llegir na Marisol Ramírez, durant el sopar que el Lobby de Dones de Mallorca organitzà enguany al restaurant situat al passeig de Mallorca, 16-. Aquest any Maria Salleras s'ha jubilat i així tenim l'oportunitat de posar-la al nostre llistat de persones a distingir per la causa de les dones.

Pel seu origen i educació, na Maria no estava destinada a trobar-se amb la cara més dramàtica i oculta de les societats del benestar; però ella té un punt de rebel·lia i tenacitat que l'ha duit a ser protagonista de molts d'episodis que tenen a veure amb la defensa de la dignitat, la llibertat i l'autonomia de les dones i entre elles, de les més desvalgudes.

Manllevant paraules d'una persona que l'estima molt, podem dir que, malgrat haver nascut i ser educada en institucions monolítiques que precisament no es distingeixen pel respecte i la consideració de la dona con una igual, més bé al contrari, na Maria Salleras ha sabut obrir escletxes i sense ruptures traumàtiques ni reaccions airades ha anat fent la seva. Ha seguit el camí de formar-se bé professionalment i intel·lectualment, fer feina amb grup, acceptar responsabilitat, i crear i posar en marxa projectes nous.

I sempre amb una idea primordial: el compromís per millorarla realitat i fer-ho amb honestedat.

Maria va ser una de les  primeres assistents socials de Balears, i l'única directora de Càritas en 50 anys de vida de la institució. Ella va dirigir aquesta entitat del 1995 al 2001, i la seva prioritat aquells anys va ser la professionalització dels serveis i l'atenció a la dona, treballant en equip.

Són projectes que duen la seva empremta: el centre d'acollida per dones maltractades de Palma (1989), el programa "Mar de dones", el Pis Balenguera, el projecte Filosa...

També és mèrit de na Maria haver connectat i participat d'una forma molt ampla i constant amb les plataformes de la societat civil: serveis socials públics, sindicats, etc. Així s'aconseguí la Renda Mínima d'Inserció; s'aconseguí transformar una ajuda "de beneficència" en un drets dels ciutadans i ciutadanes.

Amb ella volem recordar també la primera generació de dones de Mallorca que donaren un altre caire al treball social, passant del model d'assistència social, als serveis socials, a la seva secularització i na Maria personalment sempre compromesa amb la política d'esquerres.

També hi ha una part del caràcter de na Maria Salleras que la fa mereixedora de la confiança del Lobby de Dibes: la seva rotunda implicació amb els primers anys de l'Institut Balears de la Dona i també que sempre que l'hem necessitada, l'hem tenguda devora, amb les seves opinions i els seus coneixements. Diverses vegades ha estat una còmplice anònima per conèixer i poder reconèixer altres dones o grups que han estat candidats als nostres premis Olímpia.

El seu lligam senzill i vertader amb la situació real dels més vulnerables i oblidats ens ha permès donar a conèixer molta feina anònima i ignorada que millora la vida de tantes i tantes dones.

Per tot això i altres coses, et deim Maria que veim en tu una dona que, con diu una cançó de na Teresa Parodi, "és feliç malgrat l'incert" i que no ha deixar que el "defora" li robi la puresa ni les ganes.

Una bona candidata al Premi Olímpia d'enguany."