Als bons desitjos de Nadal

Gran companya, fem camí
en aquest any que comença!
Rere quedi la temença;
endavant, cap a la fi!

T'he apuntat en una llista
de la gent que m'ha enviat
bons desitjos de Nadal:
per tenir-te bé a la vista
i segueixis bé la pista
d'un que ja està jubilat...

Saps que en un blog vaig penjant,
com si fos una revista,
opinions i punts de vista
que s'hi poden comentar.
Vaja, doncs, per endavant,
com el somni d'un artista:

Un món nou ben a la vista
en aquest any dos mil deu!
Amb la gent que anam a peu
marcarem ben bé la fita!

Cil Buele,
Mallorca, 1 de gener de 2010