Consiliaris escoltes mallorquins (i 6): bibliografia relacionada
BIBLIOGRAFIA UTILITZADA I MOLT RECOMANABLE:

50 ANYS D'ESCOLTISME A MALLORCA (1956-2006).- 
Miquel March Manresa / Bernat Sureda García. Di7 Edició, Palma 2006.

L’ESCOLTISME A MALLORCA (1907-1995).- 
Mateu Cerdà. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999

CONVERSES SOBRE ESCOLTISME, 1981
Josep Mª Magrinyà i Paquita Bosch. Recull d’una mitja dotzena de converses entre grups d’escoltes sobre fets relatius a l’escoltisme i el guiatge a Mallorca durant el darrer quart de segle.

AGRUPAMENT VERGE DE LLUC I JAUME I (1971) 
9 anys d’Escoltisme a la parròquia de l’Encarnació (1963-1971). Palma.

ELS EXPLORADORS (1992) 
C. Costa – Damunt damunt, núm. 4, juliol. Sant Joan.

EL CATOLICISME SOCIAL A MALLORCA (1989) 
Pere Fullana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

HISTÒRIA I SITUACIÓ ACTUAL DEL MOVIMENT ESCOLTA A MALLORCA. (1973) Informe.

30 ANYS D’ESCOLTISME A MALLORCA (1994) – 
Josep Mª Magrinyà – El Mirall, núm. 7

NOTES HISTÒRIQUES SOBRE ESCOLTISME (1994) – 
Josep Mª Magrinyà – Treball inèdit

ELS EXPLORADORS DE MANACOR (I) (1978) – 
J. Segura Salado – Perlas y Cuevas, 14 gener

AL·LOTS DE MUNTANYA (1984) – 
J. Segura Salado – Revista Lluc

ELS TRESCADORS DEL P. VIVES (1988) – 
J. Segura Salado – Revista Cala Murta, núm. 9

ARXIU DE L'ESCOLTISME I EL GUIATGE DE MALLORCA. 
Casa de l'Església. C/ Seminari 4. Palma.HIMNE D'ESCOLTES DE 1960

Senyor, no deixis sense empar el bell país on jo naixia,
aquell que sempre he d'estimar i estimaré sia com sia.

A ta llei d'amor jo som submís,
Oh Déu, empara el meu país.

Amb gran amor l'he d'estimar per ses belleses infinites,
per ses muntanyes, per ses valls i per ses prades tan florides.

A ta llei d'amor jo som submís,
Oh Déu, empara el meu país.

Sons enemics s'han conjurat per a desfer-lo i enfonsar-lo,
feis-me valent i agosarat per si en la lluita he de salvar-lo.

A ta llei d'amor jo som submís,
Oh Déu, empara el meu país.