Concert de la Nostra Schola Cantorum, al santuari de Sant Salvador

Mentre s'està preparant la V Diada Cultural d'Amics del Seminari, que enguany es fa a la finca de Miramar (Valldemossa), DILLUNS, 16 DE MAIG DE 2016, dedicada a l'arxiduc Lluís Salvador, la Nostra Schola Cantorum assaja el concert que hi ha d'interpretar.

Aprofitant l'avinentesa i com a preludi d'aquest, alguns membres de la Nostra Schola Cantorum ens hem fet presents a l'inici del cicle de cant coral que l'entitat felanitxera «Units com brins» organitza enguany al santuari de Sant Salvador, a Felanitx.

Gràcies a l'enregistrament fet amb la meva càmera pel bon amic felanitxer, Biel Bennàssar, es pot accedir a una part del repertori del nostre programa, integrat per peces de cant gregorià i d'altres polifòniques, per a les quals hem rebut el suport i la participació de veus femenines felanitxeres, a través d'enllaços com aquests:


«Presentació del concert», per part del director, Tomeu Ripoll»

«Virgen Asunta», de J.L. García Mallada i Domingo Mateu

«Christus factus est pro nobis» - cant gregorià

«Kyrie «Fons bonitatis» - cant gregorià

«Spiritus Domini» - cant gregorià

«Canticum Amoris. Simon Joannis», de Lluís Millet

«O salutaris hostia», de Lorenzo Perosi

«Celebrabo te, Domine», del P. Antoni Martorell, T.O.R.