L'Himne de Pau Casals a Nacions Unides (algunes notes institucionals)

Durant aquests darrers anys, diverses institucions públiques n'han centrat l'atenció en l'Himne de Nacions Unides que va compondre, interpretà i dirigí Pau Casals l'any 1971, per encàrrec del secretari general de l'ONU, U Thant.

Vet ací un resum d'algunes de les actuacions institucionals duites a terme:

 • 10-05-2011
  Madrid.Senat d'Espanya
  Respon el Govern espanyol, llevant-se les busques d'enmig i veient amb gran satisfacció les iniciatives dels Governs de Catalunya i de les Illes Balears de celebrar un concert de commemoració que serveixi per recordar l'estrena de les obres (sic) de Pau Casals....
 • 22-02-2011
  Madrid. Senat d'Espanya
  Presentació de pregunta parlamentària sobre actuacions, gestions i suports ministerials a concert commemoratiu a la seu de Nacions Unides, a càrrec del senador autonòmic Pere Sampol

 • 22-02-2011
  Madrid. Congrés dels Diputats. Comissió de Cultura
  Proposició no de Llei, amb intervencions de representants de tots els grups parlamentaris que l'aproven per unanimitat (s'hi fa l'esment especial de “col·laborar amb la iniciativa promoguda per l'entitat Forum Musicae impulsora de l'organització d'un concert commemoratiu el 24 d'octubre de 2011 de l'executat per Casals a Nacions Unides, a càrrec de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans i dels Cors de l'Orfeó Català.”)

 • 22-02-2011
  Madrid. Congrés dels Diputats. Comissió de Cultura
  Presentació de Proposició no de Llei sobre impuls de l'adopció de l'himne de Nacions Unides de Pau Casals com a himne oficial de l'ONU, presentada pel GP Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciati-va per Catalunya Verds (Núm. Exp. 161/002079)

 • 30-12-2010
  Barcelona
  Músics mallorquins a la seu de Nacions Unides. Forum Musicae treballa perquè l'Orquestra i el Cor Jove dels Països Catalans interpretin, 40 anys després, l'Himne de la Pau a Nova York

 • 11-11-2010
  Palma. Seu de l'Institut Ramon Llull.
  La direcció de l'IRL iniciarà les passes perquè es pugui tornar interpretar l'himne de les Nacions Unides en el 40è aniversari de la seva estrena; projecte, que promou el Palau de la Música Catalana i el Forum Musicae,i que també haurà de comptar amb la intervenció de la Fundació Ramon Llull.

 • 10-11-2010
  Palma. Seu de l'Institut Ramon Llull
  L'Institut Ramon Llull commemorarà el concert de Pau Casals a la ONU. La junta rectora acorda a Palma fer les gestions perquè 40 anys després es torni a escoltar allà el "Cant dels ocells" (1)

 • 22-10-2009
  Barcelona. Parlament de Catalunya. Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea
  Proposició no de Llei presentada per Grup Socialistes, Ciutadans pel Canvi, GP Esquerra Republicana, GP Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa

 • 23-04-2009
  Madrid.Senat d'Espanya. Comissió d'Assumptes Exteriors
  Resposta del ministre Moratinos a la pregunta formulada pel senador autonòmic balear (2-12-2008)

 • 24-04-2009
  Palma. Parlament de les Illes Balears. Ple
  Publicació de Resolució derivada de la Proposició No de Llei

 • 08-04-2009
  Palma. Parlament de les Illes Balears. Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
  Presentació i aprovació per unanimitat de Proposició no de Llei 3129/09, pel Bloc per Mallorca i PSM-Verds

 • 08-04-2009
  Madrid. Senat d'Espanya
  Pregunta amb resposta escrita del senador autonòmic balear Pere Sampol

 • 11-02-2009
  Palma. Parlament de les Illes Balears. Mesa del Parlament
  Presentació de Proposició no de Llei 3129/09, pel Bloc per Mallorca i PSM-Verds

 • 02-12-2008
  Madrid. Senat d'Espanya
  Enregistrament de pregunta sobre modifica-ció programa Sala Drets Humans ONU (Ginebra), formulada pel senador autonòmic balear Pere Sampol (1)

 • 02-12-2008
 • Palma. Diari de Balears Bartomeu Mestre “Balutxo” desvetlla himne de Pau Casals oblidat durant dècades, amb motiu d'inauguració a Ginebra d'obra de Miquel Barceló (1), (2)
 • 17-03-2006
  Barcelona. TV3
  Discurs de Pau Casals al programa d'història catalana "El Favorit" (TV3, Oriol Junqueras)

 • 29-09-1970
  Nova York. Seu de Nacions Unides
  U Thant encomana l'Himne per a les Nacions Unides a Pau Casals

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Allò que és ben cert és que l'himne va ser encarregat oficialment, estrenat oficialment amb gran solemnitat i enregistrat oficialment. Aleshores, com així roman proscrit?
La investigació que he pogut ampliar, sobre el distint tractament de la premsa mundial a l'event, confirma que l'himne va ser "retirat" per la indignació del règim franquista i, molt possiblement, amb la complicitat de la Gran Bretanya per silenciar Auden, una bèstia negra que renuncià a la nacionalitat britànica per haver afavorit Franco.
En tot cas, és evident que es tracta d'una acció política de censura contra Pau Casals i allò que representa a favor de la sobirania nacional. Potser per això els "demòcrates" d'ara no han fet res per rescabalar l'endemesa.
Bartomeu Mestre i Sureda (4-3-2011)

Rodamón ha dit...

CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A LA PREGUNTA DE D. PERE SAMPOL I MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS CAUSAS POR LAS QUE SE MODIFICÓ EL PROGRAMA DE LA SOLEMNE INAUGURACIÓN DE LA CÚPULA DE LA SALA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) EN GINEBRA (SUIZA) Y SE SUPRIMIÓ LA INTERPRETACIÓN DEL HIMNO DE DICHA ORGANIZACIÓN (Número de expediente 681/000805).
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CS0137.html

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y
DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé):
Muchas gracia, señora presidenta.
Le doy las gracias por su pregunta, pues cambia el registro tradicional de este tipo de comparecencias e intervenciones en la Cámara.
Siempre es una enorme satisfacción poder hablar de Pau Casals o de Auden, dos personalidades admiradas que no necesitan presentación y que gozan de gran estima.
Mi respuesta inicial es que no vea fantasmas ocultos y voluntades extrañas en el porqué de que no se aceptara en su momento o no se consiguiera cerrar esa solicitud del antiguo secretario general de Naciones Unidas, U Thant, respecto al himno de Naciones Unidas de Pau Casals.
Si no hubiese sido por mi propia intervención y sensibilidad hacia Pau Casals no se hubiese producido esta pregunta, pues fue preparando la inauguración de la Sala de los Derechos Humanos de la Alianza de Civilizaciones del Palacio de las Naciones cuando se me ocurrió sugerir —porque conocía el encargo que se hizo en su día a Pau Casals—, al mismo tiempo que los discursos oficiales de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno, la celebración de ese pequeño acto musical donde poder recuperar el himno de Naciones Unidas de Pau Casals, cuyo encargo era conocido por muy poca gente.
Al final, por cuestiones de tiempo y organización, no pudo escucharse el himno y fue sustituido por la interpretación del que ya es conocido como el gran himno por la paz y los derechos humanos, «El Cant dels Ocells», que goza de reconocimiento universal.
No obstante, haremos llegar alguna aproximación en este sentido al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon —que reacciona positivamente ante cualquier sugerencia de la diplomacia española y que, lógicamente, conoce la excelente obra de Pau Casals—, aunque no le doy ninguna garantía, pues como señalábamos en la respuesta escrita, Naciones Unidas tiene sus propios criterios a la hora de asumir un himno.
Ya sabemos que los himnos son siempre muy complicados y quizá se perdió la oportunidad de reivindicarlo en aquel entonces. Por lo tanto, no vea fantasmas y obstrucciones en este acontecimiento, sino que, desgraciadamente, las circunstancias no permitieron cerrar esa petición.
Vamos a intentarlo, aunque quizá haya pasado mucho tiempo. Desde luego, puede contar con la admiración y el respeto que todos tenemos a la obra del compositor español, Pau Casals.