Himne de l'ONU, de Pau Casals, al Senat d'Espanya (1)

Entre la mitja dotzena de preguntes parlamentàries que formulà el senador autonòmic balear Pere Sampol i Mas el proppassat mes de febrer, n'hi ha una que em resulta particularment interessant i atraient.

Fa referència explícita i directa a la iniciativa impulsada per l'entitat mallorquina Forum Musicae, presidida per Magdalena González i Crespí, que es proposa la realització d'un concert amb l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, commemorant el 40è aniversari de l'Himne de Nacions Unides que Pau Casals composà, dirigí i interpretà l'any 1971, per encàrrec del secretari general de l'ONU, U Thant, a la mateixa seu de Nova York el proper mes d'octubre de 2011.

El text complet de la pregunta formulada pel senador autonòmic balear, Pere Sampol ha sortit publicat a la web del Senat d'Espanya.

M'interessa, sobretot, perquè va adreçada a la senyora ministra d'Assumptes Exteriors, Trinidad Jiménez. I li demana una resposta escrita sobre tres assumptes:

  • Si té constància de cap actuació realitzada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors, que, amb el senyor Moratinos al capdavant, fa un any que es va comprometre a “realitzar gestions davant del secretari general de Nacions Unides, amb la finalitat d'intentar que s'oficialitzàs l'Himne composat per Pau Casals".
  • Si considera oportú, com a ministra d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, realitzar alguna altra gestió oficial davant del secretari general de Nacions Unides, a fi de promoure el reconeixement oficial de l'Himne de Nacions Unides de Pau Casals.
  • Si el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació està disposat a donar suport a la commemoració i a realitzar les gestions necessàries per celebrar aquest concert commemoratiu.

Anys enrere,
el senador autonòmic balear Pere Sampol, el 2 de desembre de 2008, ja havia fet entrar dins del registre del Senat d'Espanya una pregunta (681/000805) relativa a les causes per les quals s'havia modificat el programa de la inauguració solemne de la cúpula de la Sala dels Drets Humans de la seu de l'Organització de Nacions Unides (ONU) a Ginebra (Suïssa) i s'hi havia suprimit la interpretació de l'Himne de l'organització esmentada.

Una setmana després, aquella iniciativa parlamentaria havia estat qualificada per la Mesa del Senat; tres dies després, el 12 de desembre, se n'havia publicat l'anunci. Transcorreguts 10 dies, se n'havia sol·licitat la conversió en pregunta oral.

Uns quatre mesos després, el 3 d'abril de 2009, el Govern espanyol hi havia contestat, en uns termes que havien estat publicats 5 dies després, el 8 d'abril de 2009.

Haurem de romandre a l'espera de la resposta escrita que hi vulgui donar la senyora ministra d'Exteriors. I, sobretot, a les actuacions que emprengui el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació els pocs mesos que queden per arribar al 24 d'octubre de 2011.