Cap a Estrasburg, s'ha dit (2): amb eurodiputats dels Països Catalans

SALUTACIÓ, AMB MOTIU DE LA PROPERA COMPAREIXENÇA DAVANT L'INTERGRUP « TRADITIONAL MINORITIES, NATIONAL COMMUNITIES AND LANGUAGES», PREVISTA PER AL PROPER DIJOUS, 14 DE JUNY DE 2012, A LA SEU DEL PARLAMENT EUROPEU D'ESTRASBURG


Senyores i senyors eurodiputats d'arreu dels Països Catalans:

Fent suport a tot quant se vos diu per part de l'Assemblea de Mestres i Professors en Català de les Illes Balears i del Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears (STEI-I), com a membre de l'associació Drets Humans de Mallorca (1974), em permet d'afegir-vos-hi que venim a aquesta ciutat d'Estrasburg, des de l'illa de Mallorca, situada enmig de la mar Mediterrània, per lliurar-vos la nostra queixa/denúncia, com a ciutadans d'una regió autònoma de l'Estat espanyol que durant vuit segles, més o menys, gaudeix de la seva llengua pròpia, la llengua catalana.

Volem fer-vos arribar, com a membre que sou del Parlament Europeu, originàriament provinent d'algun indret dels Països Catalans, la nostra preocupació i el malestar profund de la societat de les Illes Balears davant les mesures adoptades recentment pel Govern Autonòmic del Partit Popular en contra del català, del seu aprenentatge i del seu ús com a llengua oficial. Tot i que n'és l'única llengua pròpia en virtut de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Aquestes mesures, segons el nostre parer i d'acord amb l'opinió de juristes i sociolingüistes que segueixen l'evolució de la nostra llengua, comporten un retrocés significatiu del català, històricament minoritzat en aquest territori.

Veim que les mesures recentment adoptades pel govern regional, presidit des de l'any passat ençà pel Sr José Ramón Bauzá Díaz (PP), posen en seriós perill de fer desaparèixer per a sempre més, a les Illes Balears, aquesta llengua romànica tan valuosa, per la pressió forta que hi exerceix l'espanyol o castellà, malgrat les mostres de resistència popular, de lluita i d'iniciatives cíviques que s'estenen cada vegada més pertot arreu de l'arxipèlag.

. Per aquest motiu, volem presentar-vos aquesta queixa/denúncia nostra, informant-vos que es tracta d'una situació molt greu per a l'idioma català, propi de les Illes Balears i dels altres territoris que conformen el que anomenam Països Catalans.

En sentir-nos membres d'una comunitat lingüística en perill d'extinció, volem prestar atenció a les vostres instruccions i recomanacions, de manera que tots plegats puguem obtenir més llum sobre les estratègies a seguir per continuar defensant aquesta llengua nostra que, sent una de les primeres romàniques desplegades a Europa, en certa manera també esdevé una llengua vostra.

Estaríem molt agraïts si paràveu esment a aquesta petició nostra i tractàveu de fomentar-hi tot quant sigui possible, a fi d'aconseguir una evolució positiva respecte de la llengua catalana a les Illes Balears.

Vos demanam que accepteu, senyores i senyors, la nostra consideració més alta i distingida, amb el nostre agraïment profund, en nom de les les organitzacions i la societat civil de les illes Balears a què pertanyem.

Moltes gràcies. A l'espera de retrobar-nos, amb més bones notíciesqualque altre dia!

Cecili Buele i Ramis
Drets Humans de Mallorca/p>

Mallorca, 8 de juny de 2012