Eleccions? Per presentar iniciatives parlamentàries, tan inútils com estèrils, a les Illes Balears! (1)

Massa sovint diputades i diputats del nostre entorn més immediat, durant quatre anys seguits s'omplen la boca, i s'afanyen a dir als mitjans de comunicació o a representants d'entitats que els ho demanen, que, complint amb els seus deures i amb la seva tasca dins la Cambra, hi han presentat una iniciativa parlamentària...

Òbviament mai no acostumen a dir que, al final, això arriba a quedar en no res. I s'hi queda, malauradament i lamentable, en no res!

És el cas d'allò que anomenen “proposicions no de llei”.

Una Proposició no de Llei ve a ser com la formulació d'una proposta que presenta algun/s grup/s parlamentari/s sobre alguna iniciativa amb la qual s'insta el Govern o alguna institució pública a realitzar alguna acció concreta.

Ve a ser com una casta d'iniciativa parlamentària que pot servir per quedar bé davant la ciutadania, però que, en general, no porta enlloc ni produeix cap efecte concret.

Per pròpia experiència puc dir que, fins i tot, mirant de fer-ne un seguiment acurat en la meva condició de diputat (1999-2003), com que cap PNDLL no obliga per llei, pot arribar a fer-ne cas omís el Govern de torn sempre que vulgui.
Ara fixa't tu, si, un cop presentada, debatuda, aprovada i publicada, ja no se'n torna a fer res pus! Se'n va a parar directament a la paperera més propera, sense cap casta de dubte!

Veig un cas ben concret en la iniciativa presentada al Parlament de les Illes Balears (1), al Parlament de Catalunya (2), al Congrés dels Diputats (3) i al Senat d'Espanya (4), per conductes diversos: La commemoració del 40è aniversari de l'Himne de la Pau, de Pau Casals, a la mateixa seu de Nacions Unides, iniciativa cultural impulsada per l'entitat mallorquina Forum Musicae que presideix Magdalena González i Crespí.

La mateixa iniciativa, formulada de manera diversa a les quatre cambres esmentades, al final, sembla que arriba a quedar en no res a totes quatre institucions parlamentàries! A quatre parlaments de l'Estat espanyol!

Començaré per esbrinar el succeït al Parlament de les Illes Balears:

Fa més de dos anys, dia 11 de febrer de 2009, el grup parlamentari constituït per Bloc per Mallorca i PSM-Verds presenta una Proposició no de Llei que es debat i s'aprova per unanimitat dia 8 d'abril de 2009, fent-se'n pública la Resolució dia 24 d'abril de 2009, aprovada per unanimitat al Ple, amb aquests termes:

"El Parlament de les Illes Balears insta la Secretaria General de Nacions Unides al restabliment solemne de l'himne oficial de la institució. En el mateix sentit insta el Govern de l'Estat a dur a terme les gestions diplomàtiques escaients en favor de l'himne i per reparar el greuge comès contra els autors."

Ho signaven el secretari, Josep Melià i Ques, i la presidenta, Francina Armengol i Socias, de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, dia 21 d'abril de 2009.

En què ha quedat tot això? En no res!

Què més se n'ha fet després de la seva aprovació? Res de res!

Quins efectes ha produït una iniciativa parlamentària com aquesta? Cap ni un!

Quina resposta s'ha obtengut de la Secretaria General de Nacions Unides? Que se sàpiga, cap ni una!

Quines gestions diplomàtiques ha duit a terme el Govern de l'Estat espanyol a favor de l'Himne? No se'n sap de cap!

Quines altres actuacions posteriors han fet els diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, des del 21 d'abril de 2009 ençà? No se'n sap cap!

Quines actuacions posteriors referides a aquest assumpte han fet els diputats del grup parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds? No se'n té cap constància ni una!

I ara, en ple procés electoral, ens volen fer a saber que tornen a presentar-se per continuar actuant d'aquesta manera tan gandula al Parlament de les Illes Balears?

No crec que sigui gens ni mica exagerat arribar a la conclusió que no n'hi ha cap que es mereixi el més mínim suport electoral, per part d'una ciutadania tan mal atesa pels membres dels grups parlamentaris que actuen d'aquesta manera tan poc seriosa!
En aquest assumpte... i en molts d'altres...

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Bones Cil:
1.- Sobre l'himne de Casals crec que oblides les gestions de Pere Sampol i la iniciativa de la plana major de l'Institut Ramon Llull. Així com ho dius sembla que arriba a les Cambres com per art de màgia. O la traducció den Llauger...
2.- Si es tracta de reconèixer que no hem tombat el govern espanyol (al revés, s'hi ha mostrat contrari): culpables. Si vols dir que el Parlament no ha aprovat el nou himne de NacionsUnides, "només" ho ha demanat, és exacte.
3.- La teva conclusió final: ningú mereix el suport de la ciutadania, saps perfectament on ens duu.És la teva conclusió i sé que ets conscient de les conseqüències.
N'hi ha que seguirem malavejant perquè s'aprovin iniciatives com aquesta i es duguin a terme, sabent, és cert, de les limitacions internacionals de la nostra Cambra.
Joserra tendrà potser unes altres idees.

Toni marrai

Rodamón ha dit...

Potser no ens trobem davant de processos electorals que engatussen... http://socrodamon.blogspot.com/2011/05/davant-processos-electorals.html