Renou exterior, molt molest a ca nostra

Amb un escrit adreçat a la Policia Local de Palma em queix -i ho denuncio- dels renous que, des de fa una quinzena de dies, he de suportar dins ca nostra, sense saber ben bé d'on provenen (tot i que m'he afanyat a anar-ho a esbrinar en ocasions diverses, des de la finestra, la terrassa, el terrat, el carrer...)

Es tracta d'un renou constant, poc intens però tan molest que m'arriba a produir mal de cap i no em deixa dormir tranquil dins ca nostra.

Sembla que es tracti d'algun motor d'aire condicionat, o d'extractor, o de gelera, o de rentadora centrifugadora, o del transformador que hi ha a la finca.

El primer pic que vaig sentir-lo fou la nit del 15 d'abril: se sentia només durant la nit. Des de dia 21 d'abril, emperò, se sent de manera ininterrompuda nit i dia.

Deman que es faci una inspecció tècnica a ca nostra, amb la finalitat de detectar-ne l'origen, d'aquest renou molest, i que s'hi posi remei, a una situació tan molesta, que és reconeguda per altres veinats, mentre n'hi ha que diuen que no han sentit res mai...