Molt males prediccions del CIS per als partits del Govern de les Illes Balears

MOLT MALES PREDICCIONS DEL CIS PER ALS PARTITS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS: D'11 ESCONS PREVISTS L'ANY 2007, EL CIS PASSA A PREVEURE'N SOLAMENT 4 L'ANY 2011! MASSA BONES PREDICCIONS PER AL PARTIT POPULAR!

A les eleccions municipals i/o autonòmiques dels anys 1995 i 1999, vaig aparèixer a llistes electorals del PSM-Entesa Nacionalista. 

Des de l'any 1999 ençà, no he figurat a cap de les llistes electorals municipals i/o autonòmiques. 

Tot i amb això, com a militant d'Esquerra Republicana, sempre n'he volgut fer un seguiment més o manco acurat, de les dades que se'n desprenen.

És ben cert que, si alguna característica pot atribuir-se a les Enquestes preelectorals que realitza el CIS -Centro de Investigacions Sociológicas-, en relació amb les Illes Balears, és que ben poques vegades l'encerta...

Sembla que el personal del CIS s'hi perd bastant, enmig de les aigües turbulentes d'aquest arxipèlag, a l'hora de fer-hi prediccions electorals que arribin a coincidir amb els resultats que posteriorment s'assoleixen...

D'altra banda, sí que és ben cert que reflecteixen clarament la tendència cada cop més evident a reduir considerablement el nombre de formacions polítiques amb possibilitats de constituir grups parlamentaris propis dins la cambra autonòmica balear: de les 7 que varen obtenir escó parlamentari els anys 1999 i 2003, es passa a preveure'n solament 4 per a enguany, el 2011.

Pel que fa als grups parlamentaris que durant aquesta darrera legislatura han donat suport al Govern presidit per Francesc Antich, no es pot dir que siguin bones les prediccions del CIS: els va preveure 11 escons l'any 2007 (Bloc, UM, PSM-V, EM-EU), i en realitat, només en varen obtenir 8. Enguany que només n'hi preveu 4, quants d'escons n'arribaran a obtenir, de fet, totes aquestes formacions polítiques?

Pel que fa al Partit Popular, mai com enguany el CIS no havia previst uns resultats tan abultats a les Illes Balears i Pitiüses. Fet que, entre d'altres aspectes, fa ben evident que, en una societat com la illenca, les denúncies per corrupció que s'hi van acaramullant a les totes, lluny de llevar-hi vots, n'aporten molts més encara, malauradament...

Repassant les previsions del CIS per al Partit Popular a les Illes Balears i Pitiüses als quatre darrers processos electorals autonòmics, s'hi poden destriar aquestes  dades,...

1999
2003
2007
2011
29-30
23
27
32-33

Aquestes són algunes de les observacions punyents que es poden fer, a primer cop d'ull, davant l'esquema-resum d'aquests quatre darrers processos electorals autonòmics:

ANY
ENQUESTA CIS PREELECTORAL
RESULTATS ELECTORALS ACONSEGUITS


2011
PP = 32-33
PSOE = 22-23
PSM-IV = 3
IU = 1
?
?
?
?
http://datos.cis.es/pdf/Es2874mar_A.pdf2007
PP = 27
PSOE = 21-22
BLOC = 6
UM = 3
PSM-V = 1
EM-EU = 0-1
PP = 29
PSOE = 22
BLOC = 5
UM = 3
http://datos.cis.es/pdf/Es2874mar_A.pdf2003
PP = 23
PSOE = 22
EU-EV = 5
PSM-EN = 5
D'ALTRES = 3
PP = 29
PSOE = 15
PACTE = 5
PSM-EN = 4
UM = 3
EU-EV = 2
AIPF = 1
1999
PP = 29-30
PSOE = 11-12
PSM = 6-7
PACTE = 6
EU-EV = 3
UM = 2-3


PP = 28
PSOE =13
PACTE = 6
PSM = 5
UM = 3
EM-EU = 3
COP = 1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_de_les_Illes_Balears_de_1999

Si quan el CIS preveu 23 diputats del PP, aquest n'aconsegueix 29, i quan li'n preveu 27, també n'aconsegueix 29: ara que n'hi preveu 32-33, quin n'arribarà a ser el resultat final veritable?

Tant de bo que la societat de les Illes Balears i Pitiüses, a la jornada electoral propera, arribi a desmentir amb els seus vots reals les dades que un CIS tan desfermat desplega prèviament com a possibles...

Perquè, com a mínim, són dues les preguntes que em faig, davant de la jornada electoral autonòmica propera.  Ja se sap que, entre dos contrincants, quan un perd, l'altre guanya. Quan un dels dos es lesiona i es retira, l'altre se'n duu el trofeu. Quan un s'entreté a mantenir la pilota enmig del camp sense fer cap gol, i l'altre aprofita una badada contrària i en fa un, guanya aquest.

A la jornada electoral autonòmica propera, m'estic fent dues preguntes hores d'ara:
* Guanyaran les esquerres o guanyarà el PP, a les Illes Balears i Pitiüses?
* Guanyarà el PP o perdran les esquerres, a les Illes Balears i Pitiüses?

Pentura ho sabrem cert al cap d'uns dies...