Eleccions? Per presentar iniciatives parlamentàries, tan inútils com estèrils, al Congrés dels Diputats! (3)

La tercera passa que faig avui, centrant-me en el Congrés dels Diputats, és una passa més en el camí encetat en aquest mateix blog, quan vaig fixar l'atenció en el Parlament de les Illes Balears i en el Parlament de Catalunya, fent al·lusió a la inutilitat i esterilitat de presentar-hi certes iniciatives parlamentàries que no condueixen enlloc.

M'estic referint, clar i català, a la commemoració del 40è aniversari de l'Himne de la Pau, de Pau Casals, a la mateixa seu de Nacions Unides, una iniciativa cultural impulsada des de fa dos anys per l'entitat mallorquina Forum Musicae que presideix Magdalena González i Crespí.

Em vull referir avui expressament al Congrés dels Diputats, a Madrid, on també han arribat certes propostes en aquest sentit, però que no se sap molt bé en quina situació es troben.

Es tracta d'unes propostes semblants, formulades de manera diversa a quatre parlaments de l'Estat espanyol, al Parlament de les Illes Balears (1), al Parlament de Catalunya (2), al Congrés dels Diputats (3) i al Senat d'Espanya (4)! Ni més ni pus que a quatre!

Pel que fa al Congrés dels Diputats, s'ha de dir que el 30 de gener de 2011, a iniciativa del diputat Joan Tardà i Coma, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presentava al Palau del Congrés dels Diputats una Proposició no de Llei sobre l'impuls de l'adopció de l'Himne de les Nacions Unides de Pau Casals com a Himne oficial de l'ONU, perquè es debatés a la Comissió de Cultura.

Precedits de l'exposició de motius, s'hi assenyalaven quatre punts, relacionats estretament amb el tema.
El text de la PNDLL anava signat pels diputats Joan Tardà i Coma i Joan Ridao i Martín (portaveu del Grup Parlamentari).

El 22 de febrer s'hi va dur a terme el debat que introduïa certes esmenes, amb les quals aquella iniciativa parlamentària s'aprovava per unanimitat de tots els grups parlamentaris integrants de la Comissió de Cultura.

Presidint aquella sessió la diputada Clementina Diez de Baldeón García, del Grup Socialista, hi intervingueren el diputat Joan Tardà i Coma, d'Esquerra Republicana de Catalunya; la diputada Dolors Nadal i Aymerich, del Partit Popular; el diputat José Antonio Pérez Tapias, del Partit Socialista; i la diputada Montserrat Surroca i Comas, de Convergència i Unió.

Totes les intervencions es mostraren favorables a la proposta de quatre punts que reflectia la Proposició no de Llei esmenada, que fou aprovada per unanimitat.

Les preguntes que es poden fer, i que de fet es fan, des d'una part de la ciutadania que ha seguit de prop i amb molt d'interès aquest procés relacionat amb la commemoració del 40è aniversari de la creació, composició, interpretació i direcció de l'Himne de la Pau de Nacions Unides, a càrrec del músic català Pau Casals, sorgeixen sobretot posteriorment a aquests esdeveniments.

Un bon grapat de preguntes, que fins ara no tenen cap casta de resposta (quan ja han transcorregut tres mesos i només en queden cinc per a la commemoració), queden reflectides en aquest resum que ha estat enviat als parlamentaris, tot fent-los a saber que l'entitat mallorquina Forum Musicae que impulsa el projecte, presidida per Magdalena González Crespí, en aquestes alçades de l'any, no ha rebut cap casta d'informació fidedigna, des que s'hi posà a treballar-hi fa dos anys.

D'acord amb els quatre punts esmentats a la Proposició no de Llei, hom vol saber si ja es pot comptar amb alguna notícia relacionada amb qualque actuació certa del Govern espanyol, pel que fa a cadascuna de les VUIT ACCIONS CONCRETES que s'hi assenyalen:

  1. Quins plantejaments ha fet hores d'ara el Govern espanyol relatius a la celebració del quadragèsim aniversari del concert de Pau Casals a la seu de l'Assemblea General de Nacions Unides
  2. Quines propostes ha fet al dia d'avui el Govern espanyol de l'Himne a les Nacions Unides, en la versió simfònica o en la versió per a violoncel del “Cant dels Ocells”
  3. Quines invitacions ha adreçat el Govern espanyol a l'ONU per commemorar el 40è aniversari del concert de Pau Casals amb actes encaminats a enaltir la pau i la llibertat:
  4. Quines ofertes de col·laboració ha fet el Govern d'Espanya, en cooperació amb la Generalitat de Catalunya;
  5. Quines informacions ha aportat el Govern d'Espanya sobre aquesta qüestió a la Comissió de Cultura del Congrés
  6. Quines mostres concretes de col·laboració més intensa ha desplegat el Govern espanyol amb organismes i institucions que promouen la figura i obra de Pau Casals
  7. Què hi ha fet el Govern espanyol amb els festivals que es fan, actualitzant-ne l'obra i mantenint-ne viu el record
  8. Què hi ha fet el Govern espanyol especialment amb la iniciativa promoguda per l'entitat Forum Musicae impulsora de l'organització d'un concert commemoratiu el 24 d'octubre de l'executat per Casals a Nacions Unides, a càrrec de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans i els Cors de l'Orfeó Català.

En què ha quedat tot això? Sembla que en no res! Què més se n'ha fet després de la seva aprovació? No se'n sap que se n'hagi fet públic res de res! Quins efectes ha produït una iniciativa parlamentària com aquesta? A l'opinió pública i publicada, fins ara cap ni un!

Hom roman a l'espera de veure si no esdevendrà tan inútil com estèril la presentació d'aquesta casta d'iniciatives parlamentàries que, pel que sembla hores d'ara, no porten enlloc... més que a perdre miserablement el temps... i les esperances més profundament democràtiques!

Com queda reflectit en aquest vídeo oficial del Palau del Congrés dels Diputats, on es poden seguir les intervencions dels representants de tots els grups parlamentaris que l'aproven per unanimitat: s'hi fa un esment especial a “col·laborar amb la iniciativa promoguda per l'entitat Forum Musicae impulsora de l'organització d'un concert commemoratiu el 24 d'octubre de 2011 de l'executat per Casals a Nacions Unides, a càrrec de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans i dels Cors de l'Orfeó Català.”(sic)

I l'entitat cultural mallorquina Forum Musicae, que presideix Magdalena González i Crespí, continua sense saber-ne res de res... malgrat els nombrosos i diversos suports cívics, culturals i polítics que va rebent cada dia!