Alguns vídeos de JUBILATS PER MALLORCA, fent CAMINS CONTRA MENTIDES

Una sèrie de vídeos breus, que he enregistrat durant les dues marxes a peu que han fet JUBILATS PER MALLORCA, seguint CAMINS CONTRA MENTIDES arreu de l'illa, en fan veure alguns dels aspectes més rellevants, i alguns dels pobles i ciutats per on han passat.

Marxa segona:
de la ciutat de Manacor al monestir de Sant Bernat, la Real (Palma)
(14 de setembre – 4 d'octubre de 2012)

Marxa primera:
del santuari de Lluc a la ciutat de Manacor
(1 – 14 d'agost de 2012)

Algunes intervencions personals