L'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca

Per al proper dia 26 de setembre de 2012 està convocada la reunió ordinària de l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca al Casal d'Immigrants i ONGD de Palma.

Hi ha xifres que es poden considerar mítiques o emblemàtiques o singularment significatives. En aquest cas, es tracta de la reunió núm. 50 d'aquesta assemblea ciutadana, des que es va crear el dia 8 d’abril de 2008, al local de la Fundació de Serveis per al Poble (C/ Francesc Borja Moll, 10, entresòl).

Se n'hi feia la primera reunió constitutiva, amb la presència de representants de totes les entitats que volien participar en un projecte engrescador de participació cívica.

L'ordre del dia s'establia allà mateix, per la mateixa gent que hi participava, en iniciar-s'hi la reunió, i que arreplegava representants de ATTAC (Maria Francisca Simonet), Drets Humans de Mallorca (Aina Calafat, Cecil Buele i Xisca Sampol), Entrepobles (Miquel Tugores), Fòrum Ciutadà (Miquel Ramon, Xisco Mengod i Guillem Ramis), Sindicat CGT (Helena Herrera) i Sindicat STEI (Francesc Ramis).

D'aleshores ençà, no han deixat de reunir-se periòdicament, amb la finalitat de posar en comú allò que fa cada entitat, de programar accions conjuntes i de compartir els anhels i les aspiracions més intenses de la ciutadania.

Val la pena de tenir present una iniciativa com aquesta que, bé sia a la Fundació Serveis de Cultura per al Poble, bé sia a l'Espai Solidari, bé sia al Casal d'Immigrants i ONGD de Palma, aconsegueix de reunir gent diversa, interessada a aportar elements positius de dinamització cívica, a partir d'allò que fa cadascú al seu redol.

Si se n'han de remarcar alguns aspectes, s'hi poden assenyalar:

 • La implicació de l'AMS de Mallorca en l'organització i l'impuls del Fòrum Social de Mallorca (FSMa), la seva participació en el Fòrum Social Mundial (FSM, Porto Alegre, Dakar...), en el Fòrum Social Català (FSCat), en el Fòrum Social de la Mediterrània (FSMed), en el Fòrum Social Europeu (FSE)...
 • La seva defensa aferrissada dels serveis públics, com a drets inherents a la ciutadania democràtica
 • La defensa d'una democràcia més participativa a l'interior de l'Europa del segle XXI
 • El paper de els institucions públiques, al govern, l'administració i la representació democràtica de la ciutadania
 • L'aportació d'iniciatives ciutadanes amb motiu de les diverses campanyes electorals, locals, insulars, autonòmiques, estatals, europees
 • La lluita contra mesures governamentals de caire bèl·lic, antisocial, contràries als drets adquirits democràticament, destructores del territori, etc.
 • La defensa, promoció, ús i impuls de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears
 • La lluita contra la corrupció política i a favor de la regeneració democràtica
 • La participació en el Consell de la Societat Civil de Mallorca
 • El suport a iniciatives ciutadanes que n'afavoreixen la participació: Jubilats per Mallorca, Sa TevaVisió, Agenda Llatinoamericana, etc.
 • Tot plegat fa que es pugui valorar molt positivament l'existència i el desplegament d'aquesta iniciativa ciutadana, nascuda a Mallorca l'any 2008, que continua ben activa i que resulta cada cop més necessària...